1.
Сурков ДМ. Вплив препаратів для седації на стан мозкового кровотоку та результати лікування гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених. Pain, anaesth. & int. care [інтернет]. 19, Червень 2019 [цит. за 27, Листопад 2022];(2(87):112-7. доступний у: http://jpaic.aaukr.org/article/view/171016