Біль, знеболення та інтенсивна терапія

Журнал «Біль, знеболення та інтенсивна терапія»/«Pain, anaesthesia and intensive care» - український (з Міжнародною участю) професійний науково-практичний спеціалізований рецензирований журнал, спрямований на просування передових медичних знань в області анестезіології, інтенсивної терапії та надання допомоги пацієнтам при невідкладних станах. Особливу увагу звертає на безпеку анестезії, мультимодальні підходи до контролю болю, сучасні підходи до клінічного харчування, поєднанню мультидисциплінарних підходів щодо лікування пацієнтів із поліорганною недостатністю та її профілактики; журнал висвітлює останні досягнення в області науки для поліпшення медичної допомоги для пацієнтів при критичних станах.

Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал публікує матеріали в семи секціях: "Огляд", "Оригінальні дослідження», «Клінічна практика», «Дайджест наукових періодичних видань", "Новини та інформація", "Лист до редакції" для лікарів - практиків і дослідників, чия діяльність пов'язана з анестезіологією та інтенсивною терапією.
Ці статті передбачають максимальну кількість корисних наукових і практичних матеріалів, що відображають кращі клінічні методи і результати досліджень, клінічної доказової бази, діагностичні алгоритми та підходи до лікуванняі профілактики критичних станів, безпеки пацієнтів.

Засновники: Громадська організація «Асоціація Анестезіологів України», Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця.

ISSN 2519-2078 (друкованої версії).

ISSN 2520-226X (онлайнової версії).

Головний редактор: Ф.С. Глумчер.

Заступник головного редактора: С.О.Дубров.

Редакційна колегія:
М.А. Георгіянц, М.Л. Гомон, С.М. Гриценко, Д.В. Дмитрієв, О.М. Клігуненко, Ю.Ю. Кобеляцький, Ю.Л. Кучин, І.І. Лісний, О.А. Лоскутов, А.П. Мазур, Л.О. Мальцева, Я.М.Підгірний, Г.І. Постренак, О.Ю. Сорокіна, В.В. Суслов, Р.О. Ткаченко, I.I. Тiтов, Л.В. Усенко, В.С. Фесенко, У.А. Фесенко, П.Д. Фомін, В.І. Черній, Л.П. Чепкий.

Редакційна рада:
Володимир Зельман (США), Холлі А M'юїр (США), Станіслав Клек (Польща), Ремі Mейер (Швейцарія), Євген Чумаченко (Франція), К.М. Амосова (Україна), П'єр Сінгер (Ізраїль).

Відповідальний секретар: С.О. Тарасенко.

Постановою Президії ВАК України No 1-05/1 від 10.02.2010 p. журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: Медичні науки.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ, No3761, дата реєстрації 5 квітня 1999 р. Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ 22531-12431ПР від 01.02.2017.

Заснований у листопаді 1997 р.

Виходить 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Підписний індекс 21922.