№ 2(87) (2019)

Зміст

Огляд літератури

Сучасні концепції штучної вентиляції легень PDF (Русский)
Ф. С. Глумчер, С. О. Дубров, Є. Ю. Дьомін 7-30
Післяопераційний біль: можливості медикаментозної корекції PDF
В. В. Бабенко, О. А. Єпанчіцева, В. О. Ярош 31-38

Клінічні рекомендації / настанови

Методичні рекомендації ESPEN щодо клінічного харчування у відділенні інтенсивної терапії PDF
Pierre Singer, Annika Reintam Blaser, Mette M. Berger, Waleed Alhazzani, Philip C. Calder, Michael P. Casaer, Michael Hiesmayr, Konstantin Mayer, Juan Carlos Montejo, Claude Pichard, Jean-Charles Preiser, Arthur R.H. van Zanten, Simon Oczkowski, Wojciech Szczeklik, Stephan C. Bischoff 39-92

Оригінальне дослідження

Порівняльний аналіз волемічного стану при різних режимах інфузійної терапії у хворих середнього хірургічного ризику з гострою абдомінальною патологією PDF (Русский)
О. В. Кравець 93-98
Оцінка ефективності мультимодальної малоопіоїдної анестезії при проведенні кардіохірургічних операцій зі штучним кровообігом PDF (Русский)
О. А. Лоскутов, Т. А. Данчина, В. Г. Колесников, О. М. Дружина 99-106
Переваги неінвазивного безперервного моніторингу серцевого викиду при проведенні лапаротомних гістеректомій PDF
Н. В. Матолінець, Р. Б. Гайдук 107-111
Вплив препаратів для седації на стан мозкового кровотоку та результати лікування гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених PDF
Д. М. Сурков 112-117
ВАТС: от однолегочной ИВЛ к «nonintubated» и «awake» хирургии PDF (Русский)
В. І. Борисова, В. В. Ткалич, Ю. В. Неділя, С. О. Дубров, А. В. Галієв 118-127
Антигіпотензивна дія міні-дози окситоцину на початку спінальної анестезії для кесаревого розтину PDF
P. Torroni, О. М. Настенко, В. С. Фесенко 128-133
Вплив періопераційного знеболювання на популяції і активність т-лімфоцитів при хірургічному лікуванні раку прямої кишки PDF (Русский)
Є. О. Горкавий, І. І. Лісний 134-140
Обмін цинку, регуляція антиоксидантного захисту та їх корекція у хворих з гострою церебральною недостатністю PDF
П. С. Терів, Д. А. Шкурупій 141-146
Впровадження періопераційного анестезіологічного менеджменту у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапароскопічних баріатричних втручань за принципами прискореної реабілітації PDF
В. І. Черній, В. В. Євсєєва 147-153
Оцінка впливу блоку квадратного м’яза попереку (Qudratus Lumborum block) на функцію легень після оперативних втручань на органах черевної порожнини у дітей PDF
Б. В. Залецький, Д. В. Дмитрiєв 154-157

Клінічний випадок

Приклад застосування BIS-моніторингу у відділенні інтенсивної терапії PDF
Ю. Б. Лісун, Ю. М. Зуб, Ю. І. Кішенко, Р. П. Бак, С. О. Савченко 158-161
Epidural anesthesia of c-section in patient with chiari malformation and epilepsy PDF (English)
А. Й. Гарга, І. Гріжимальський 162-163