№ 2(91) (2020)

Зміст

Огляд літератури

НУТРИТИВНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА COVID-19. ОГЛЯД РЕКОМЕНДАЦІЙ PDF
С. О. Дубров, Г. Б. Славута, О. О. Гавриленко, П. Л. Понятовський 9-20

Оригінальне дослідження

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНИХ ІНГІБІТОРІВ ЦОГ-1,2 В ТИРЕОЇДНІЙ ХІРУРГІЇ PDF
С. О. Тарасенко, М. В. Кащенко, О. С. Крейдич, I. I. Кузьменко, І. О. Куліш, О. О. Єфімова, М. В. Кунатовський, В. О. Паламарчук, В. В. Войтенко, Т. І. Дашук, І. А. Цимбал, В. А. Мазніченко, П. О. Ліщинський, В. Л. Руденко, Д. О. Квітка, В. А. Смоляр 21-30
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКСМЕДЕТОМІДИНУ З МЕТОЮ СЕДАЦІЇ ДІТЕЙ З НЕЙРОХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ PDF (Русский)
Л. В. Гаврилова 31-38
ПРИГНІЧЕННЯ СКОРОТЛИВОЇ АКТИВНОСТІ ТОНКОГО КИШКІВНИКА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНЕСТЕТИКА КЕТАМІНУ PDF
Д. О. Дзюба, М. І. Мельник, Д. О. Дринь, О. А. Лоскутов, О. В. Жолос 39-50
ЧАСТОТА І ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ПЕРИФЕРИЧНИХ ВЕН PDF
І. І. Лісний, Х. А. Закальська, О. М. Бабійчук 51-56
ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ “ВІДКРИТИХ ЛЕГЕНЬ” У ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЯХ PDF (Русский)
О. М. Туркевич 57-62
ІНТРАНАЗАЛЬНИЙ ДЕКСМЕДЕТОМІДИН: ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ПРЕМЕДИКАЦІІЇ У ДІТЕЙ PDF
Д. О. ПОКРИШЕНЬ, В. Т. ДЖУС, А. С. МУДРИЙ, В. М. ПИСАНКО 63-67
ДІАФРАГМ-ПРОТЕКТИВНА ШТУЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ PDF
О. В. Філик, Я. М. Підгірний 68-75
ВПЛИВ ВИБОРУ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПОЛІТРАВМОЮ ТА МНОЖИННИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ КІСТОК НИЖНІХ КІНЦІВОК НА РОЗВИТОК УСКЛАДНЕНЬ PDF
В. М. Лянскорунський, С. О. Дубров, О. А. Бур’янов, Д. В. Мясніков 76-86
ПРОГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ РІЗНИХ БІОМАРКЕРІВ ЩОДО СИНДРОМУ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ PDF (Русский)
С. А. Точило, А. В. Марочков, В. А. Ливинская, А. Н. Кизименко, Е. В. Никитина 87-96

Клінічні рекомендації / досвід

КЛІНІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19): ДОСВІД ГУМАНІТАРНОЇ МІСІЇ В ІТАЛІЇ PDF
Д. А. Шкурупій, Т. О. Потупалова, Р. В. Бариляк, Р. Ю. Собко, Т. Б. Оранський, М. В. Рихліцький 97-101
ПРОФЕСОРУ ЛІСЕЦЬКОМУ ВІТАЛІЮ АДАМОВИЧУ 80 РОКІВ! PDF
  102