№ 2(75) (2016)

Зміст

Оригінальні дослідження

Анестезіологічний менеджмент тиреоїдектомій у пацієнтів з тиреотоксикозом: оптимізация опіоїд-зберегаючого та антиеметичного компонентів PDF
О. С. Ларiн, С. М. Черенько, С. О. Тарасенко, С. О. Дубров, М. Б. Горобейко, I. О. Кулiш 5-18
Вплив ультрафільтрації крові на маркери запалення на тлі проведення штучного кровообігу під час кардіохірургічних операцій PDF
О. М. Клiгуненко, В. В. Яровенко 21-26
Вплив методу седацiї на частоту посттравматичних стресових розла дiв у пацiєнтiв, що проходили лiкування у вiддiленнi iнтенсивної терапiї PDF
К. Ю. Бєлка, Ф. С. Глумчер, Ю. Л. Кучин, А. Є. Мухоморов, М. В. Перебийнiс 27-32
Ефективнiсть алгоритму забезпечення прохiдностi дихальних шляхiв у хворих з флегмоною шиї PDF
В. Ю. Артеменко, О. О. Буднюк 33-39

Огляд літератури

Новi можливостi пiсляоперацiйного знеболювання PDF (Русский)
В. І. Черній, С. Е. Куглер 40-48

Клінічна практика

Експерементальне обгрунтування мультимодальної аналгезiї до лiкування гiперальгезiї PDF
Д. В. Дмитрiєв, Н. І. Волощук, Ю. Ю. Кобеляцький, I. В. Таран 49-53
Взаємозв’язок імунологічної і цереброваскулярної реактивності у пацієнтів з початковими проявами хронічної ішемії мозку PDF
М. А. Трiщинська, Ю. I. Головченко, М. В. Глоба 77-84

Лекції

Пiсляпункцiйна цефалгiя: запобiгання PDF
В. С. Фесенко 54-63
Кристалоїднi розчини у дiтей PDF (Русский)
В. І. Снiсарь, С. В. Егоров 64-76