№ 3(80) (2017)

Зміст

Клінічні рекомендації / настанови

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та інтенсивної терапії Cептичий шок у дітей (проект) PDF
М. А. Георгіянц, В. А. Жовнір, В. А. Корсунов, Д. В. Дмитрiєв, Г. I. Постернак, В. І. Снiсарь, І. П. Щуровська 11-24

Оригінальне дослідження

Періопераційна інтенсивна терапія хворих на рак сечового міхура в занедбаній стадії PDF
І. І. Лісний, Х. А. Закальська, М. О. Катриченко 27-34
Подовжена безперервна епідуральна аналгезія у хворих із пухлинами товстої кишки PDF (Русский)
О. О. Завгородній, С. М. Гриценко 35-40
Використання пролонгованої епідуральної анестезії та парапанкреатичної бупівакаїнової блокади для корекції внутрішньочеревної гіпертензії за гострого панкреатиту PDF
А. І. Суходоля, А. С. Моргун, І. В. Лобода, К. Ю. Креньов 41-46
Дискусійні питання діагностики та лікування сепсису у вагітних і породіль у світлі настанови Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock (2016) PDF
Я. М. Підгірний 47-56

Клінічний випадок

Анестезіологічний менеджмент лапароскопічних адреналектомій при синдромі МЕН 2А (клінічний випадок) PDF
М. В. Кунатовський, С. О. Дубров, С. О. Тарасенко 59-68
Матеріали конгресу анестезіологів України 14–16 вересня 2017 PDF
  71-126
Тези доповідей секції молодих вчених конгресу анестезіологів України 14-16 вересня 2017 PDF
  129-153