№ 4(81) (2017)

Зміст

Клінічні рекомендації / настанови

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та інтенсивної терапії Септичий шок у дітей (проект) (частина 2) PDF
М. А. Георгіянц, В. А. Жовнір, В. А. Корсунов, Д. В. Дмитрiєв, Г. I. Постернак, В. І. Снiсарь, І. П. Щуровська 11-26

Огляд

Нейропротекція в новонароджених. Огляд сучасних доказів PDF (Русский)
Л. Д. Танцюра 29-36

Оригінальне дослідження

Електрофізіологічний метод діагностики печінкової енцефалопатії у хворих із панкреатитом PDF (Русский)
О. Ю. Сорокiна, Л. С. Бєлих, О. М. Панін, Е. В. Нікітіна 39-47
Використання дексмедетомідину як ад'юванта аналгезії в лапароскопічних холецистектоміях PDF (English)
В. П. Бабич, Ю. Л. Кучин, К. Д. Мартищенко, К. Ю. Бєлка, О. М. Іноземцев 48-53
Синдром обструктивного апное сну у хворих на гострий інсульт: діагностика і тактика респіраторної підтримки PDF
О. А. Галушко 54-60
Вплив легень на гемостаз в умовах регіонарної та загальної анестезії у пацієнтів після простатектомії PDF (Русский)
П. Б. Коваль 61-66
Комбіноване поопераційне знеболення у хворих з езофагектомією PDF
А. П. Мазур, О. Е. Сидюк 67-72
Небезпека пошкодження адаптаційних механізмів під час анестезіологічного забезпечення PDF (Русский)
Л. М. Смирнова 73-78
Порівняння величини серцевого викиду для різних методів гемодинамічного моніторингу PDF (Русский)
О. В. Білецький 79-84
Вплив безперервної епідуральної аналгезії на перебіг раннього поопераційного періоду в онкологічних хворих після колоректальних операцій PDF
О. О. Завгородній, С. М. Гриценко 85-92

Новини та актуальна інформація

Анонс обсерваційного дослідження щодо розповсюдженості інтраабдомінальної гіпертензії та абдомінального компартмент синдрому серед дітей у педіатричних відділеннях інтенсивної терапії в Україні PDF
У. А. Фесенко, В. М. Перова-Шаронова, А. А. Альбокрiнов 95-97