№ 1(82) (2018)

Зміст

Клінічні рекомендації / настанови

Європейські рекомендації по веденню масивних кровотеч та коагулопатій внаслідок травми: четверте видання PDF
  7-26

Огляд

Перспективи застосування протоколів eras у бариатричній хірургії PDF
В. І. Черній, В. В. Євсєєва 29-34

Огляд літератури

Сучасні підходи до терапії опікового шоку PDF (Русский)
В. І. Березуцький 35-40

Оригінальне дослідження

Ефективність методів періопераційної знеболювання хворих з опіками PDF (Русский)
О. Ю. Сорокiна, Т. О. Буряк, Д. П. Лещев 43-50
Обмінні порушення та їх корекція у хворих з інфікованими несправжніми суглобами великогомілкової кістки PDF (Русский)
А. К. Рушай, В. В. Скиба, А. Р. Бебих, Н. А. Борзих, С. О. Тарасенко 51-56
Визначення оптимального рівня пткв у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапаротомних баріатричних операцій PDF
А. П. Мазур, О. В. Винниченко, О. Ф. Бубало, Л. М. Смирнова 57-60

Клінічний випадок

Лікування генералізованої форми правця у педіатричній практиці за європейськими стандартами PDF
Г. А. Павлишин, Г. І. Корицький, М. М. Галич 61-64
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії". IV Галицькі анестезіологічні читання. 15–16 лютого 2018 року, м.Тернопіль PDF
  69-103