№ 2(83) (2018)

Зміст

Клінічні рекомендації / настанови

Європейські настанови з профілактики периопераційної венозної тромбоемболії PDF
Arash Afshari, Walter Ageno, Aamer Ahmed, Jacques Duranteau, David Faraoni, Sibylle Kozek-Langenecker, Juan Llau, Jacky Nizard, Maurizio Solca, Jakob Stensballe, Emmanuel Thienpont, Eleftherios Tsiridis, Linas Venclauskas, Charles Marc Samama 7-14
Normes internationales pour une pratique sécuritaire de l’anesthésie de l’Organisation mondiale de la santé et de la Fédération mondiale des sociétés d’anesthésiologie (OMS-FMSA) PDF (English)
A. W. Gelb, W. W. Morriss, W. Johnson, A. F. Merry 15-25
Мiжнароднi стандарти всесвiтньої органiзацiї охрони здоров’я-всесвiтньої федерацiї анестезiологiчних спiлок з безпечної роботи в анестезiологiї PDF
A. W. Gelb, W. W. Morriss, W. Johnson, A. F. Merry 26-36

Огляд літератури

Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, які отримують пероральні антикоагулянти, що не є антагоністами вітаміну К PDF
J. W. Eikelboom, S. Kozek-Langenecker, A. Exadaktylos, A. Batorova, Z. Boda, F. Christory, I. Gornik, G. Kekstas, A. Kher, A. Komadina, O. Koval, G. Mitic, T. Novikova, E. Pazvanska, S. Ratobilska, J. Sutt, A. Winder, D. Zateyshchikov 39-52

Оригінальне дослідження

Ефективнiсть методiв пiсляоперацiйної корекцiї метаболiчного гомеостазу у пацiєнтiв iз гострим перитонiтом PDF (Русский)
О. Ю Сорокiна, О. М. Панiн, О. П. Страх 55-62
Здатнiсть пацiєнтiв ходити пiсля тотального ендопротезування кульшового суглоба залежить вiд методу знеболювання PDF (English)
В. I. Коломаченко 63-67
Профiлактика iнтраневрального введення анестетика за допомогою шприца великого об’єму PDF
А. А. Альбокрiнов, У. А. Фесенко, В. М. Перова-Шаронова, Р. Р. Волощук, Д. Б. Куриляк 68-73
Спiнальна анестезiя при оперативних втручаннях на хребтi у положеннi на животi PDF
М. В. Лизогуб, М. А. Георгiянц 74-78
Визначення прогностичних факторiв для прогнозування розвитку ускладнень у пацiєнтiв з тяжкими опiками PDF
Ж. В. Фiлiп, О. Ю. Сорокiна 79-81
Проблема центрогенної лихоманки у постраждалих на поєднану травму та один iз шляхiв її вирiшення в iнтенсивнiй терапiї PDF
О. В. Бiлецький 82-86
Комплексний підхід до лікування пацієнтів з вродженими вадами серця та порушеннями прохідності трахеобронхіального дерева у периопераційному періоді PDF
Р. М. Ємець, Г. В. Ємець, А. О. Павлова, С. С. Чернишук, В. А. Жовнір 87-90

Клінічний випадок

Анестезиологическое обеспечение при травматологической операции у пациентки с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, находящейся на программном гемодиализе (клинический случай и обзор литературы) PDF (Русский)
В. І. Борисова, С. О. Дубров, В. Н. Лянскорунский 95-104