№ 4(85) (2018)

Зміст

Клінічні рекомендації / настанови

Обмеження рухомості спини у постраждалих з травмами PDF
P. E. Fischer, D. G. Perina, T. R. Delbridge, M. E. Fallat, J. P. Salomone, J. Dodd, E. M. Bulger, M. L. Gestring 5-6

Огляд літератури

Безпека застосування гідроксиетилкрохмалів для лікування гіповолемії (останні дані) PDF
С. О. Дубров, О. В. Матвєєва, Ф. С. Глумчер, К. А. Дуброва, О. О. Гавриленко 9-17
Профілактика ускладнень інфузійної терапії в комплексі інтенсивної терапії політравми PDF
Н. В. Матолінець 18-26
Інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг: достовірність і користь в педіатрії PDF (Русский)
В. І. Снiсарь, О. С. Павлиш 27-33
Особливості респіраторної підтримки методом неінвазивної вентиляції у періоді новонародженості: міжнародний досвід PDF
А. В. Болонська 34-40

Оригінальне дослідження

Інгаляційна анестезія на основі севофлурану у пацієнтів з гострою патологією органів черевної порожнини PDF (Русский)
О. М. Бойцова, Л. М. Смирнова, Г. А. Шифрін 43-50
Using of tranexamic acid as component of trauma induced coagulopathy treatment PDF (English)
В. О. Іванова, В. Д. Фізор, О. В. Максименко 51-54
Креатинфосфокіназа: функціонування та діагностичні можливості виявлення міокардіальної контузії у постраждалих із сполученою травмою PDF
О. В. Білецький 55-61
Діагностична та прогностична значущість доплерівських показників мозкового кровотоку в гострому періоді гипоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених PDF
Д. М. Сурков 62-70
Порівняння ефективності рідинної ресусцитації хворих із септичним шоком розчинами рінгер-малат та ізотонічним розчином натрію хлориду PDF
Цзо Тінлань, Ф. С. Глумчер, Є. В. Дьомін 71-75
Порівняльна оцінка безпеки різних методів анестезіологічного забезпечення при плановому та ургентному абдомінальному розродженні PDF
Н. П. Середенко 76-82

Клінічний випадок

Мультидисциплінарний підхід лікування морбідного ожиріння (клінічний випадок) PDF
І. М. Тодуров, Ю. Б. Лісун, Т. С. Шевченко, Ю. І. Кішенко, Ю. М. Зуб, С. В. Косюхно 87-92