Інформація про автора

Дьомін, Є. В., Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ, Україна

  • № 3(64) (2013) - Статті
    Оптимізація седації шляхом використання α -2 -агоністу адренергічних рецепторів дексмедетомідину у хворих з критичними станами, спричиненими зловживанням алкоголю
    Анотація  PDF
  • № 4(85) (2018) - Оригінальне дослідження
    Порівняння ефективності рідинної ресусцитації хворих із септичним шоком розчинами рінгер-малат та ізотонічним розчином натрію хлориду
    Анотація  PDF