Інформація про автора

Безбах, Д. I., ДУ "Iнститут отоларингологiї iменi проф. О.С.Коломiйченка НАМН України", Київ, Україна

  • № 2(67) (2014) - Статті
    Роль капнографii в анестезiологiчному забезпеченнi мiкроларингохiрургiчних операцiй
    Анотація  PDF