Інформація про автора

Бєлка, К. Ю., Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ, Україна

 • № 2(75) (2016) - Оригінальні дослідження
  Вплив методу седацiї на частоту посттравматичних стресових розла дiв у пацiєнтiв, що проходили лiкування у вiддiленнi iнтенсивної терапiї
  Анотація  PDF
 • № 4(73) (2015) - Оригінальні дослідження
  Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження
  Анотація  PDF
 • № 4(69) (2014) - Статті
  Седацiя пропофолом за цiльовою концентрацiєю пацiєнтiв у тяжкому станi вiдмiни алкоголю
  Анотація  PDF
 • № 1(78) (2017) - Огляд
  Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій: роль адьювантів з позицій доказової медицини
  Анотація  PDF
 • № 1(78) (2017) - Клінічні рекомендації / досвід
  Пульсоксиметрія та безпека пацієнта під час хірургічних втручань
  Анотація  PDF
 • № 2(63) (2013) - Статті
  Метод визначення гіпералгезії у пацієнтів з порушеннями свідомості
  Анотація  PDF
 • № 2(79) (2017) - Оригінальне дослідження
  Ефективність та безпечність внутрішньовенної інфузії лідокаїну для знеболення під час лапароскопічних холецистектомій
  Анотація  PDF
 • № 2(79) (2017) - Оригінальне дослідження
  Використання дексмедетомідину як адьюванта до бензодіазепінів для седації пацієнтів зі станом відміни алкоголю: рандомізоване контрольоване дослідження
  Анотація  PDF (English)
 • № 4(81) (2017) - Оригінальне дослідження
  Використання дексмедетомідину як ад'юванта аналгезії в лапароскопічних холецистектоміях
  Анотація  PDF (English)