Інформація про автора

Бєлка, К. Ю., Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ, Україна

 • № 2(75) (2016) - Оригінальні дослідження
  Вплив методу седацiї на частоту посттравматичних стресових розла дiв у пацiєнтiв, що проходили лiкування у вiддiленнi iнтенсивної терапiї
  Анотація  PDF
 • № 4(73) (2015) - Оригінальні дослідження
  Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження
  Анотація  PDF
 • № 4(69) (2014) - Статті
  Седацiя пропофолом за цiльовою концентрацiєю пацiєнтiв у тяжкому станi вiдмiни алкоголю
  Анотація  PDF