Інформація про автора

Георгіянц, М. А., Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти МОЗ України, Україна

 • № 4(69) (2014) - Статті
  Стан гемодинамiчних показникiв та оцiнка рiвня болю у пацiєнтiв молодого вiку при операцiях металоостеосинтезу в умовах рiзних видiв анестезiї
  Анотація  PDF
 • № 1(70) (2015) - Оригінальні дослідження
  Особливостi перебiгу пiсляоперацiйного перiоду у травматологiчних пацiєнтiв молодого вiку залежно вiд методу анестезiологiчного забезпечення
  Анотація  PDF
 • № 1(70) (2015) - Оригінальні дослідження
  Оцiнка адекватностi анестезiї та частоти виникнення синдрому постнаркозного збудження при аденотомiї у дiтей
  Анотація  PDF
 • № 3(60) (2012) - Статті
  Місце ацетамінуфену для внутрішньовенного введення у періопераційному знеболюванні у дітей
  Анотація  PDF
 • № 2(59) (2012) - Статті
  Передумови для ефективного використання екстракорпоральних технологій у лікуванні гострих отруєнь
  Анотація  PDF
 • № 3(80) (2017) - Клінічні рекомендації / настанови
  Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та інтенсивної терапії Cептичий шок у дітей (проект)
  Анотація  PDF
 • № 4(81) (2017) - Клінічні рекомендації / настанови
  Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та інтенсивної терапії Септичий шок у дітей (проект) (частина 2)
  Анотація  PDF