Інформація про автора

Гарбар, М. О., Львiвський нацiональний медичний унiверситет iменi Данила Галицького, Україна

  • № 4(73) (2015) - Оригінальні дослідження
    Особливостi змiн ехокардiографiчних параметрiв при iшемiчнiй хворобi серця на тлi застосування епiдуральної анестезiї з рiзними мiсцевими анестетиками
    Анотація  PDF