Інформація про автора

Богуславська, Н. М., КЗОЗ «Харкiвська обласна клiнiчна травматологiчна лiкарня», Україна

  • № 4(69) (2014) - Статті
    Стан гемодинамiчних показникiв та оцiнка рiвня болю у пацiєнтiв молодого вiку при операцiях металоостеосинтезу в умовах рiзних видiв анестезiї
    Анотація  PDF
  • № 1(70) (2015) - Оригінальні дослідження
    Особливостi перебiгу пiсляоперацiйного перiоду у травматологiчних пацiєнтiв молодого вiку залежно вiд методу анестезiологiчного забезпечення
    Анотація  PDF