Інформація про автора

Іноземцев, О. М., Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ, Україна

 • № 1(78) (2017) - Клінічні рекомендації / досвід
  Пульсоксиметрія та безпека пацієнта під час хірургічних втручань
  Анотація  PDF
 • № 2(79) (2017) - Оригінальне дослідження
  Використання дексмедетомідину як адьюванта до бензодіазепінів для седації пацієнтів зі станом відміни алкоголю: рандомізоване контрольоване дослідження
  Анотація  PDF (English)
 • № 4(81) (2017) - Оригінальне дослідження
  Використання дексмедетомідину як ад'юванта аналгезії в лапароскопічних холецистектоміях
  Анотація  PDF (English)