Інформація про автора

Дубров, С. О., Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна

 • № 2(75) (2016) - Оригінальні дослідження
  Анестезіологічний менеджмент тиреоїдектомій у пацієнтів з тиреотоксикозом: оптимізация опіоїд-зберегаючого та антиеметичного компонентів
  Анотація  PDF
 • № 4(69) (2014) - Статті
  Пiслядипломна пiдготовка лiкарiв-анестезiологiв у країнах Європейської спiвдружностi
  Анотація  PDF
 • № 3(72) (2015) - Новини світових конгресів
  Презентація української системи післядипломної освіти на конгресі Європейської асоціації анестезіологів Euroanesthesia -2015 у Берліні
  Анотація  PDF
 • № 2(71) (2015) - Статті
  Антибактеріальна терапія пацієнтів з вентилятор-асоційованою пневмонією, що викликана полірезистентною госпітальною флорою. Старі препарати - нові можливості
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 3(68) (2014) - Статті
  Анестезiологiчне забезпечення при частковiй обструкцiї дихальних шляхiв у мiкрохiрургiї гортанi
  Анотація  PDF
 • № 2(67) (2014) - Статті
  Опанування навичок з надання першої долiкарської допомоги як обов'язковий елемент пiдготовки майбутнiх провiзорiв
  Анотація  PDF
 • № 1(70) (2015) - Оригінальні дослідження
  Визначення CO2-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях?
  Анотація  PDF
 • № 1(70) (2015) - Огляд літератури
  Особливостi нутрiтивного забезпечення пацiєнтiв з захворюваннями печiнки
  Анотація  PDF
 • № 2(67) (2014) - Статті
  Роль капнографii в анестезiологiчному забезпеченнi мiкроларингохiрургiчних операцiй
  Анотація  PDF
 • № 1(66) (2014) - Статті
  Анестезiологiя в торакальнiй хiрургiї: екскурс в iсторiю
  Анотація  PDF
 • № 4(77) (2016) - Оглядові статті
  2016 рік - новий крок в діагностиці і методів терапії сепсиса та септичного шоку
  Подробиці  PDF (Русский)
 • № 4(77) (2016) - Новини та актуальна інформація
  Дайджест наукової періодики
  Подробиці  PDF
 • № 1(78) (2017) - Оригінальне дослідження
  Витрати інгаляційного анестетика: методи оцінки та кореляція між ними
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 3(64) (2013) - Статті
  Вибір тактики інфузійної терапії у пацієнтів з тяжкою політравмою на основі визначення показників центральної гемодинаміки. чи можна орієнтуватися лише на величину центрального венозного тиску? (огляд літератури та клінічний приклад)
  Анотація  PDF
 • № 3(60) (2012) - Статті
  Застосування адаптивної підтримуючої вентиляції у трахеостомованих пацієнтів та хворих зоротрахеальною інтубацією з метою відлучення від респіратора після проведення тривалої штучної вентиляції легень у пацієнтів із тяжкою травмою
  Анотація  PDF
 • № 2(79) (2017) - Огляд
  Pep up протокол энтерального питания в клинике критических состояний
  Подробиці  PDF (Русский)
 • № 2(59) (2012) - Статті
  Алгоритм відлучення від респіратора пацієнтів з тяжкою травмою після проведення тривалої штучної вентиляції легень
  Анотація  PDF
 • № 1(58) (2012) - Статті
  Досвід виконання крізь шкірної дилатаційної трахеостомії пацієнтам, які потребують проведення тривалої штучної вентиляції легень в Україні
  Анотація  PDF
 • № 4(57) (2011) - Статті
  Фундатор регіональної анестезії, видатний хірург, наставник та вчитель, професор В. Ф. Войно-Ясенецький
  Анотація  PDF
 • № 4(57) (2011) - Статті
  Патофізіологічне обгрунтування слабкості відлучення від респіратора у пацієнтів, яким проводять тривалу штучну вентиляцію легень (огляд літератури, власні спостереження)
  Анотація  PDF
 • № 2(56) (2011) - Статті
  Клініко-економічний аналіз застосування тієнаму в терапії нозокоміальної пневмонії
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 2(56) (2011) - Статті
  Порівняння ефективності та безпечності відлучення від респіратора пацієнтів з трансларингеальною інтубацією трахеї і трахеостомою після проведення тривалої штучної вентиляції легень
  Анотація  PDF
 • № 3(80) (2017) - Клінічний випадок
  Анестезіологічний менеджмент лапароскопічних адреналектомій при синдромі МЕН 2А (клінічний випадок)
  Анотація  PDF
 • № 2(83) (2018) - Клінічний випадок
  Анестезиологическое обеспечение при травматологической операции у пациентки с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, находящейся на программном гемодиализе (клинический случай и обзор литературы)
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 4(85) (2018) - Огляд літератури
  Безпека застосування гідроксиетилкрохмалів для лікування гіповолемії (останні дані)
  Анотація  PDF
 • № 1(86) (2019) - Огляд літератури
  Періопераційна серцево-легенева реанімація
  Анотація  PDF
 • № 1(86) (2019) - Клінічні рекомендації / настанови
  Лікування гострого порушення мозкового кровообігу у відділенні інтенсивної терапії (огляд клінічних рекомендацій та настанов)
  Подробиці  PDF