Інформація про автора

Глумчер, Ф. С., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

 • № 2(75) (2016) - Оригінальні дослідження
  Вплив методу седацiї на частоту посттравматичних стресових розла дiв у пацiєнтiв, що проходили лiкування у вiддiленнi iнтенсивної терапiї
  Анотація  PDF
 • № 4(73) (2015) - Оригінальні дослідження
  Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження
  Анотація  PDF
 • № 3(72) (2015) - Редакційна колонка
  Пам'яті Ігоря Порфирійовича Шлапака
  Подробиці  PDF
 • № 1(66) (2014) - Статті
  Останнi рекомендацiї щодо застосування розчинiв гiдроксиетилкрохмалю. Огляд сучасної лiтератури
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 3(76) (2016) - Клінічна практика
  Рішення науково-практичної конференції [«Тяжкий сепсис. проблеми та перспективи» 11–12 березня 2016 року]
  Подробиці  PDF
 • № 1(78) (2017) - Огляд
  Застосування свіжої цільної крові для ресусцитації при масивній крововтраті
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 4(65) (2013) - Статті
  Індукція і підтримка інгаляційної анестезії (vima) севофлураном у дорослих пацієнтів, які потребують хірургічного втручання: оцінка якості анестезії анестезюлогами та пацієнтами
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 3(64) (2013) - Статті
  Оптимізація седації шляхом використання α -2 -агоністу адренергічних рецепторів дексмедетомідину у хворих з критичними станами, спричиненими зловживанням алкоголю
  Анотація  PDF
 • № 2(63) (2013) - Статті
  Метод визначення гіпералгезії у пацієнтів з порушеннями свідомості
  Анотація  PDF
 • № 3(60) (2012) - Статті
  Маркери безпеки закритого контуру при масковому ксеноновому наркозі
  Анотація  PDF
 • № 2(59) (2012) - Статті
  Алгоритм відлучення від респіратора пацієнтів з тяжкою травмою після проведення тривалої штучної вентиляції легень
  Анотація  PDF
 • № 2(59) (2012) - Статті
  Вплив контрольованої пацієнтом епідуральної анальгезії на запальну реакцію в післяопераційний період
  Анотація  PDF
 • № 2(59) (2012) - Статті
  Профессору Тарабрину О.А. - 50!
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 1(58) (2012) - Статті
  Досвід виконання крізь шкірної дилатаційної трахеостомії пацієнтам, які потребують проведення тривалої штучної вентиляції легень в Україні
  Анотація  PDF
 • № 1(58) (2012) - Статті
  Памяти Владимира Ивановича Сливы
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 4(57) (2011) - Статті
  Фундатор регіональної анестезії, видатний хірург, наставник та вчитель, професор В. Ф. Войно-Ясенецький
  Анотація  PDF
 • № 2(56) (2011) - Статті
  Клініко-економічний аналіз застосування тієнаму в терапії нозокоміальної пневмонії
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 2(56) (2011) - Статті
  10 серпня 2011 року виповнилося 80 років Йосипові Івановичу Канюку
  Подробиці  PDF
 • № 3(84) (2018) - Огляд літератури
  Сепсис: патогенез, імунодіагностика та імунотерапія (огляд та власні спостереження)
  Анотація  PDF
 • № 4(85) (2018) - Огляд літератури
  Безпека застосування гідроксиетилкрохмалів для лікування гіповолемії (останні дані)
  Анотація  PDF
 • № 4(85) (2018) - Оригінальне дослідження
  Порівняння ефективності рідинної ресусцитації хворих із септичним шоком розчинами рінгер-малат та ізотонічним розчином натрію хлориду
  Анотація  PDF