Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(78) (2017) “Do-not-resuscitate orders: a clinical ethics perspective” medicolegal and bioethics Анотація   PDF (English)
Jack M. Berger, Vladimir Zelman, Rodolfo Amaya
 
№ 4(65) (2013) Острая гемолитическая анемия и острое повреждение почек (профилактика и лечение) Анотація   PDF (Русский)
Б. С. Шейман, Н. А. Волошина, І. А. Сафронова
 
№ 4(65) (2013) Послеоперационные осложнения у больных с ожирением в небариатрической абдоминальной хирургии Анотація   PDF (Русский)
С. І. Воротинцев, Т. С. Павлов
 
№ 4(65) (2013) Наркотические аналгетики (лекция в стихах) Анотація   PDF (Русский)
М. Бондарь
 
№ 4(77) (2016) 2016 рік - новий крок в діагностиці і методів терапії сепсиса та септичного шоку Подробиці   PDF (Русский)
О. Ю. Сорокiна, С. О. Дубров
 
№ 1(66) (2014) 50 лет со дня рождения Юрия Юрьевича Кобеляцкого Подробиці   PDF (Русский)
Є. Дьомін
 
№ 4(65) (2013) Індукція і підтримка інгаляційної анестезії (vima) севофлураном у дорослих пацієнтів, які потребують хірургічного втручання: оцінка якості анестезії анестезюлогами та пацієнтами Анотація   PDF (Русский)
Ф. С. Гпумчер
 
№ 4(77) (2016) Активність нейрон-специфічної енолази у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом на фоні корекції інфузійними розчинами Анотація   PDF
А. І. Семененко
 
№ 3(72) (2015) Амбулаторні анестезії при стоматологічних маніпуляціях у дітей Анотація   PDF
Г. М. Солонько, В. А. Пайкуш
 
№ 1(70) (2015) Аналiз гемодинамiчного профiлю дiтей на тлi рiзних видiв блокад передньої черевної стiнки Анотація   PDF
А. А. Альбокрiнов
 
№ 1(66) (2014) Аналiз гемодинамiчного профiлю у хворих з хронiчною критичною iшемiєю нижнiх кiнцiвок за рiзних видiв перiоперацiйного знеболювання Анотація   PDF
В. М. Панов, У. А. Фесенко
 
№ 3(68) (2014) Анестезiологiчне забезпечення при частковiй обструкцiї дихальних шляхiв у мiкрохiрургiї гортанi Анотація   PDF
Д. О. Покришень, С. О. Дубров
 
№ 1(66) (2014) Анестезiологiя в торакальнiй хiрургiї: екскурс в iсторiю Анотація   PDF
С. О. Дубров, В. В. Модинець, Г. Г. Суслов
 
№ 2(75) (2016) Анестезіологічний менеджмент тиреоїдектомій у пацієнтів з тиреотоксикозом: оптимізация опіоїд-зберегаючого та антиеметичного компонентів Анотація   PDF
О. С. Ларiн, С. М. Черенько, С. О. Тарасенко, С. О. Дубров, М. Б. Горобейко, I. О. Кулiш
 
№ 2(71) (2015) Антибактеріальна терапія пацієнтів з вентилятор-асоційованою пневмонією, що викликана полірезистентною госпітальною флорою. Старі препарати - нові можливості Анотація   PDF (Русский)
С. О. Дубров
 
№ 1(66) (2014) Бiомаркери сепсису у дiтей Анотація   PDF (Русский)
В. І. Снiсарь
 
№ 4(77) (2016) Біоенергетична недостатність анестезіологічного забезпечення Анотація   PDF (Русский)
Л. М. Смирнова
 
№ 4(73) (2015) Багатопараметричний аналiз показникiв клiтинного iмунiтету Анотація   PDF
І. М. Ячник, А. В. Бiляєв, Л. Д. Танцюра
 
№ 2(67) (2014) Блокада поперечного простору живота Анотація   PDF
А. А. Альбокрiнов
 
№ 2(67) (2014) Брадикардiя пiд час спiнальної анестезiї Анотація   PDF (Русский)
В. С. Фесенко
 
№ 1(74) (2016) Вітаємо ювіляра [Кривко Борис Степанович] Подробиці   PDF
Є. Дьомін
 
№ 3(72) (2015) Варіабельність серцевого ритму за різних видів регіонарної анестезії передньої черевної стінки у дітей Анотація   PDF
А. А. Альбокрiнов, У. А. Фесенко
 
№ 4(73) (2015) Венозний тромбоемболізм. Питання тромбопрофілактики в анестезіології Анотація   PDF (Русский)
В. І. Черній
 
№ 2(75) (2016) Взаємозв’язок імунологічної і цереброваскулярної реактивності у пацієнтів з початковими проявами хронічної ішемії мозку Анотація   PDF
М. А. Трiщинська, Ю. I. Головченко, М. В. Глоба
 
№ 1(66) (2014) Вибiр препаратiв для знеболювання у вагiтних Анотація   PDF
У. А. Фесенко
 
1 - 25 з 142 результатів 1 2 3 4 5 6 > >>