Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(56) (2011) Пролонгована вено-венозна гемофільтрація в комплекній терапії гострого отруєння талієм Анотація   PDF (Русский)
Б. С. Шейман, М. Г. Проданчук, Є. Г. Васильєва, Н. А. Волошина, А. А. Макаров
 
№ 4(57) (2011) Пролонгована регіонарна блокада як ефективний засіб ранньої реабілітації пацієнтів після ендопротезування колінного суглоба Анотація   PDF
А. М. Строкань
 
№ 1(58) (2012) Профілактика кишкових ускладнень ентерального зондового харчування в ранній післяопераційний період Анотація   PDF
І. В. Колосович
 
№ 4(65) (2013) Психологічна допомога родичам при паліативному лікуванні інкурабельних онкологічних хворих Анотація   PDF
В. А. Лісецький, М. В. Маркова, І. P. Мухаровська, О. В. Калачов
 
№ 1(78) (2017) Пульсоксиметрія та безпека пацієнта під час хірургічних втручань Анотація   PDF
Ю. Л. Кучин, К. Ю. Бєлка, О. М. Іноземцев, А. Юровіч, Б. Дімов, І. Мельник
 
№ 3(76) (2016) Рішення науково-практичної конференції [«Тяжкий сепсис. проблеми та перспективи» 11–12 березня 2016 року] Подробиці   PDF
Ф. С. Глумчер
 
№ 1(78) (2017) Режими керованої вентиляції легенів на етапах хірургічного лікування хворих з морбідним ожирінням (Огляд літератури) Анотація   PDF
А. П. Мазур, О. В. Винниченко, В. М. Шевченко, О. Ф. Бубало
 
№ 4(65) (2013) Резолюція VI Національного конгресу анестезіологів України Подробиці   PDF
С. О. Тарасенко
 
№ 3(60) (2012) Рестриктивна стратегія інфузійної терапії при резекції печінки Анотація   PDF (Русский)
В. М. Мельник, А. А. Бугай, Ю. О. Полєнцов
 
№ 2(79) (2017) Розлади водно-електролітного балансу в хворих із гострим інсультом на тлі цукрового діабету 2-го типу Анотація   PDF
О. А. Галушко
 
№ 2(71) (2015) Розповсюдження барвника при задніх доступах для блокади поперекового сплетіння Анотація   PDF
В. С. Фесенко, В. І. Коломаченко
 
№ 4(69) (2014) Розширена премедикацiя – важливий компонент антиноцицептивного захисту при оперативних втручаннях на матцi Анотація   PDF
М. Л. Гомон
 
№ 1(58) (2012) Роль інфузійної терапії в профілактиці поліорганної недостатності Анотація   PDF
Л. П. Чепкий, В. І. Чернишов, С. В. Мінов
 
№ 4(65) (2013) Роль академіка Амосова в становленні та розвитку анестезіології та інтенсивної терапії в Україні (до 100-ліття від дня народження) Подробиці   PDF
Л. П. Четий
 
№ 2(59) (2012) Роль анестезіолога в органному донорстві Анотація   PDF (Русский)
В. К. Денісов, В. В. Захаров, О. В. Захарова
 
№ 3(60) (2012) Роль внутрішньочеревної гіпертензії в розвитку акушерської і перинатальної патології у вагітних з ожирінням Анотація   PDF (Русский)
Є. М. Шифман, І. А. Салов, Д. В. Маршалов, А. П. Петренко
 
№ 2(67) (2014) Роль капнографii в анестезiологiчному забезпеченнi мiкроларингохiрургiчних операцiй Анотація   PDF
Д. О. Покришень, Б. І. Павлик, Д. I. Безбах, С. О. Дубров
 
№ 1(74) (2016) Роль рiзних груп аналгетикiв в безпецi периоперациїного знеболювання онкохiрургiчних хворих Анотація   PDF (Русский)
І. І. Лісний, Р. И. Сидор, Н. Н. Храновская, О. В. Скачкова, М. О. Катриченко
 
№ 3(64) (2013) Роль та місце «майстер-класу» в навчанні лікарів-анестезіологіє на курсах підвищення кваліфікації Анотація   PDF
О. М. Клiгуненко, В. В. Єхалов, Ю. О. Площенко, О. В. Лященко, В. В. Скляр
 
№ 4(69) (2014) Седацiя пропофолом за цiльовою концентрацiєю пацiєнтiв у тяжкому станi вiдмiни алкоголю Анотація   PDF
К. Ю. Бєлка, Ю. Л. Кучин
 
№ 3(72) (2015) Синдром гіпералгезії в ранній післяопераційний період Анотація   PDF
Д. В. Дмитрiєв
 
№ 4(81) (2017) Синдром обструктивного апное сну у хворих на гострий інсульт: діагностика і тактика респіраторної підтримки Анотація   PDF
О. А. Галушко
 
№ 2(79) (2017) Синдром тиреотоксикозу: ризики для анестезіолога Анотація   PDF
С. О. Тарасенко
 
№ 4(69) (2014) Стан гемодинамiчних показникiв та оцiнка рiвня болю у пацiєнтiв молодого вiку при операцiях металоостеосинтезу в умовах рiзних видiв анестезiї Анотація   PDF
М. А. Георгіянц, Н. М. Богуславська
 
№ 2(63) (2013) Стан гемодинамики та глікемії при тотальній інтравенозній анестезії в абдомінальній хірургії Анотація   PDF
С. М. Бишовець, В. М. Орел, К. В. Гаєвський
 
226 - 250 з 270 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>