Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(87) (2019) Оцінка впливу блоку квадратного м’яза попереку (Qudratus Lumborum block) на функцію легень після оперативних втручань на органах черевної порожнини у дітей Анотація   PDF
Б. В. Залецький, Д. В. Дмитрiєв
 
№ 1(58) (2012) Оцінка впливу еферентних методів лікування на показники ендотоксикозу та функціонального стану печінки у хворих з печінковою дисфункцією як компонентом синдрому поліорганної недостатності Анотація   PDF
О. П. Закотянський
 
№ 2(59) (2012) Оцінка ефективності і безпечності квазісинусоїдального і трапецеїдального біполярних імпульсів при трансторакальній дефібриляції в експерименті Анотація   PDF (Русский)
А. В. Царев
 
№ 2(87) (2019) Оцінка ефективності мультимодальної малоопіоїдної анестезії при проведенні кардіохірургічних операцій зі штучним кровообігом Анотація   PDF (Русский)
О. А. Лоскутов, Т. А. Данчина, В. Г. Колесников, О. М. Дружина
 
№ 1(70) (2015) Оцінка транспортабельності поранених під час медичної евакуації Анотація   PDF
Г. П. Хитрий, О. В. Тхоревський, Н. В. Білецька
 
№ 4(69) (2014) Пiслядипломна пiдготовка лiкарiв-анестезiологiв у країнах Європейської спiвдружностi Анотація   PDF
С. О. Дубров
 
№ 4(73) (2015) Пiсляпункцiйна цефалгiя: етiологiя, патогенез, вияви Анотація   PDF
В. С. Фесенко
 
№ 2(75) (2016) Пiсляпункцiйна цефалгiя: запобiгання Анотація   PDF
В. С. Фесенко
 
№ 1(74) (2016) Пiсляпункцiйна цефалгiя: лiкування Анотація   PDF
В. С. Фесенко
 
№ 4(65) (2013) Післяопераційна аналгезія: роль поліморфізму 118A>G гена μ1-опіоїдних рецепторів (OPRM1) Анотація   PDF (Русский)
Г. В. Бояркіна, О. Л. Потапов
 
№ 2(87) (2019) Післяопераційний біль: можливості медикаментозної корекції Анотація   PDF
В. В. Бабенко, О. А. Єпанчіцева, В. О. Ярош
 
№ 3(72) (2015) Пам'яті Ігоря Порфирійовича Шлапака Подробиці   PDF
Ф. С. Глумчер
 
№ 2(71) (2015) Паравертебральна блокада в абдоминальній хірургії. Літературний огляд та власний досвід застосування Анотація   PDF (Русский)
А. А. Альбокрiнов
 
№ 4(57) (2011) Патофізіологічне обгрунтування слабкості відлучення від респіратора у пацієнтів, яким проводять тривалу штучну вентиляцію легень (огляд літератури, власні спостереження) Анотація   PDF
С. О. Дубров
 
№ 3(68) (2014) Перiоперацiйна динамiка показникiв центрального та церебрального кровообiгу i метаболiзму у дiтей з набутою гiдроцефалiєю Анотація   PDF
В. В. Скляр, В. І. Снiсарь, Д. М. Сурков
 
№ 3(80) (2017) Періопераційна інтенсивна терапія хворих на рак сечового міхура в занедбаній стадії Анотація   PDF
І. І. Лісний, Х. А. Закальська, М. О. Катриченко
 
№ 1(86) (2019) Періопераційна серцево-легенева реанімація Анотація   PDF
У. А. Фесенко, С. О. Дубров
 
№ 2(87) (2019) Переваги неінвазивного безперервного моніторингу серцевого викиду при проведенні лапаротомних гістеректомій Анотація   PDF
Н. В. Матолінець, Р. Б. Гайдук
 
№ 3(76) (2016) Передопераційна інтенсивна терапія та нутрітивна підтримка у хворих із рубцевими стриктурами стравоходу Анотація   PDF
Є. В. Шапринський, М. Л. Гомон, Л. А. Шапринська
 
№ 2(59) (2012) Передумови для ефективного використання екстракорпоральних технологій у лікуванні гострих отруєнь Анотація   PDF
Б. С. Шейман, М. Г. Проданчук, М. О. Колесник, М. А. Георгіянц, Н. А. Волошина, Г. I. Постернак
 
№ 1(78) (2017) Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій: роль адьювантів з позицій доказової медицини Анотація   PDF
В. П. Бабич, Ю. Л. Кучин, К. Ю. Бєлка, К. Д. Мартищенко
 
№ 1(82) (2018) Перспективи застосування протоколів eras у бариатричній хірургії Анотація   PDF
В. І. Черній, В. В. Євсєєва
 
№ 3(68) (2014) Перший досвiд впровадження британського варiанта екзамену за системою OSCE наприкiнцi дворiчної iнтернатури Анотація   PDF
М. М. Пилипенко, I. Рибiнкiна, І. П. Шлапак
 
№ 1(58) (2012) Перший досвід використання низькопотокової анестезії севофлюраном у Закарпатті Анотація   PDF
П. П. Сопко, Я. І. Данилич, П. М. Лукач, Р. І. Соскида
 
№ 3(80) (2017) Подовжена безперервна епідуральна аналгезія у хворих із пухлинами товстої кишки Анотація   PDF (Русский)
О. О. Завгородній, С. М. Гриценко
 
226 - 250 з 327 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>