Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(59) (2012) Передумови для ефективного використання екстракорпоральних технологій у лікуванні гострих отруєнь Анотація   PDF
Б. С. Шейман, М. Г. Проданчук, М. О. Колесник, М. А. Георгіянц, Н. А. Волошина, Г. I. Постернак
 
№ 1(78) (2017) Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій: роль адьювантів з позицій доказової медицини Анотація   PDF
В. П. Бабич, Ю. Л. Кучин, К. Ю. Бєлка, К. Д. Мартищенко
 
№ 1(82) (2018) Перспективи застосування протоколів eras у бариатричній хірургії Анотація   PDF
В. І. Черній, В. В. Євсєєва
 
№ 3(68) (2014) Перший досвiд впровадження британського варiанта екзамену за системою OSCE наприкiнцi дворiчної iнтернатури Анотація   PDF
М. М. Пилипенко, I. Рибiнкiна, І. П. Шлапак
 
№ 1(58) (2012) Перший досвід використання низькопотокової анестезії севофлюраном у Закарпатті Анотація   PDF
П. П. Сопко, Я. І. Данилич, П. М. Лукач, Р. І. Соскида
 
№ 3(80) (2017) Подовжена безперервна епідуральна аналгезія у хворих із пухлинами товстої кишки Анотація   PDF (Русский)
О. О. Завгородній, С. М. Гриценко
 
№ 2(59) (2012) Помилки та ускладнення в практиці лікаря-анестезіолога (огляд літератури) Анотація   PDF (Русский)
О. М. Клiгуненко, Ю. О. Площенко
 
№ 2(67) (2014) Порiвняльна характеристика дiї стандартного знеболювання на основi системної анальгезiї наркотичними анальгетиками та центральної α2а-NMDA седацiї Анотація   PDF
Е. В. Подрез
 
№ 4(85) (2018) Порівняльна оцінка безпеки різних методів анестезіологічного забезпечення при плановому та ургентному абдомінальному розродженні Анотація   PDF
Н. П. Середенко
 
№ 2(87) (2019) Порівняльний аналіз волемічного стану при різних режимах інфузійної терапії у хворих середнього хірургічного ризику з гострою абдомінальною патологією Анотація   PDF (Русский)
О. В. Кравець
 
№ 2(63) (2013) Порівняльний аналіз методики термодилюційного моніторингу і трансторакальної оцінки зміни діаметра нижньої порожнистої вени Анотація   PDF
О. О. Павлов, Б. О. Кабаков
 
№ 4(77) (2016) Порівняння вартості інгаляційної та внутрішньовенної анестезії при малих гінекологічних втручаннях Анотація   PDF
О. В. Науменко, О. А. Рудь, В. І. Черній, О. В. Продан, О. В. Васильєва
 
№ 4(81) (2017) Порівняння величини серцевого викиду для різних методів гемодинамічного моніторингу Анотація   PDF (Русский)
О. В. Білецький
 
№ 4(77) (2016) Порівняння двох підходів периопераційного знеболення при хірургічному лікуванні пацієнтів на колоректальний рак Анотація   PDF (Русский)
Є. О. Горкавий, І. І. Лісний
 
№ 1(78) (2017) Порівняння ефективності аналгетичної дії назальної форми кеторолаку трометаміну «Asprix» та ін’єкційної форми кеторолаку трометаміну у післяопераційному періоді Анотація   PDF
В. І. Черній, О. В. Науменко, О. А. Рудь, О. В. Продан
 
№ 4(85) (2018) Порівняння ефективності рідинної ресусцитації хворих із септичним шоком розчинами рінгер-малат та ізотонічним розчином натрію хлориду Анотація   PDF
Цзо Тінлань, Ф. С. Глумчер, Є. В. Дьомін
 
№ 2(56) (2011) Порівняння ефективності та безпечності відлучення від респіратора пацієнтів з трансларингеальною інтубацією трахеї і трахеостомою після проведення тривалої штучної вентиляції легень Анотація   PDF
С. О. Дубров
 
№ 3(68) (2014) Порушення кисневого обмiну при експериментальному гострому респiраторному дистрес-синдромi Анотація   PDF
О. В. Олійник, Д. Б. Коробко, С. О. Савчук
 
№ 1(70) (2015) Порушення печінкової гемодинаміки як механізм розвитку гострого пошкодження печінки при сепсисі у дітей Анотація   PDF
В. А. Корсунов
 
№ 4(69) (2014) Практичнi рекомендацiї з дiагностики та iнтенсивної терапiї синдрому Стивенса-Джонсона у дiтей Анотація   PDF (Русский)
О. В. Катiлов
 
№ 2(63) (2013) Превентивні смерті на догоспітальному етапі у постраждалих з тяжкою поєднаною травмою органів черевної порожнини Анотація   PDF
Г. Г. Рощін, В. Д. Мішалов, В. О. Крилюк
 
№ 3(88) (2019) ПРЕДИКТОРИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО БОЛЮ ВИСОКОЇ ІНТЕНСИНВОСТІ (ПБВІ) У ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНА Анотація   PDF
Ю. Л. Кучин, І. А. Токар, К. Ю. Бєлка, В. Ю. Артеменко
 
№ 3(72) (2015) Презентація української системи післядипломної освіти на конгресі Європейської асоціації анестезіологів Euroanesthesia -2015 у Берліні Анотація   PDF
М. М. Пилипенко, І. В. Кисельова, С. І. Воротинцев, С. О. Дубров, Ю. Ю. Кобеляцький
 
№ 2(87) (2019) Приклад застосування BIS-моніторингу у відділенні інтенсивної терапії Анотація   PDF
Ю. Б. Лісун, Ю. М. Зуб, Ю. І. Кішенко, Р. П. Бак, С. О. Савченко
 
№ 4(73) (2015) Причини тяжкої iнтубацiї трахеї у хворих з флегмоною шиї Анотація   PDF
В. Ю. Артеменко, О. О. Буднюк
 
251 - 275 з 335 результатів << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>