Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(82) (2018) Перспективи застосування протоколів eras у бариатричній хірургії Анотація   PDF
В. І. Черній, В. В. Євсєєва
 
№ 3(68) (2014) Перший досвiд впровадження британського варiанта екзамену за системою OSCE наприкiнцi дворiчної iнтернатури Анотація   PDF
М. М. Пилипенко, I. Рибiнкiна, І. П. Шлапак
 
№ 1(58) (2012) Перший досвід використання низькопотокової анестезії севофлюраном у Закарпатті Анотація   PDF
П. П. Сопко, Я. І. Данилич, П. М. Лукач, Р. І. Соскида
 
№ 3(80) (2017) Подовжена безперервна епідуральна аналгезія у хворих із пухлинами товстої кишки Анотація   PDF (Русский)
О. О. Завгородній, С. М. Гриценко
 
№ 2(59) (2012) Помилки та ускладнення в практиці лікаря-анестезіолога (огляд літератури) Анотація   PDF (Русский)
О. М. Клiгуненко, Ю. О. Площенко
 
№ 2(67) (2014) Порiвняльна характеристика дiї стандартного знеболювання на основi системної анальгезiї наркотичними анальгетиками та центральної α2а-NMDA седацiї Анотація   PDF
Е. В. Подрез
 
№ 4(85) (2018) Порівняльна оцінка безпеки різних методів анестезіологічного забезпечення при плановому та ургентному абдомінальному розродженні Анотація   PDF
Н. П. Середенко
 
№ 2(91) (2020) ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНИХ ІНГІБІТОРІВ ЦОГ-1,2 В ТИРЕОЇДНІЙ ХІРУРГІЇ Анотація   PDF
С. О. Тарасенко, М. В. Кащенко, О. С. Крейдич, I. I. Кузьменко, І. О. Куліш, О. О. Єфімова, М. В. Кунатовський, В. О. Паламарчук, В. В. Войтенко, Т. І. Дашук, І. А. Цимбал, В. А. Мазніченко, П. О. Ліщинський, В. Л. Руденко, Д. О. Квітка, В. А. Смоляр
 
№ 2(87) (2019) Порівняльний аналіз волемічного стану при різних режимах інфузійної терапії у хворих середнього хірургічного ризику з гострою абдомінальною патологією Анотація   PDF (Русский)
О. В. Кравець
 
№ 2(63) (2013) Порівняльний аналіз методики термодилюційного моніторингу і трансторакальної оцінки зміни діаметра нижньої порожнистої вени Анотація   PDF
О. О. Павлов, Б. О. Кабаков
 
№ 4(77) (2016) Порівняння вартості інгаляційної та внутрішньовенної анестезії при малих гінекологічних втручаннях Анотація   PDF
О. В. Науменко, О. А. Рудь, В. І. Черній, О. В. Продан, О. В. Васильєва
 
№ 4(81) (2017) Порівняння величини серцевого викиду для різних методів гемодинамічного моніторингу Анотація   PDF (Русский)
О. В. Білецький
 
№ 4(89) (2019) ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ШВЛ НА ЦЕРЕБРАЛЬНУ ПЕРФУЗІЮ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ Анотація   PDF
Д. М. Сурков
 
№ 4(77) (2016) Порівняння двох підходів периопераційного знеболення при хірургічному лікуванні пацієнтів на колоректальний рак Анотація   PDF (Русский)
Є. О. Горкавий, І. І. Лісний
 
№ 1(78) (2017) Порівняння ефективності аналгетичної дії назальної форми кеторолаку трометаміну «Asprix» та ін’єкційної форми кеторолаку трометаміну у післяопераційному періоді Анотація   PDF
В. І. Черній, О. В. Науменко, О. А. Рудь, О. В. Продан
 
№ 4(85) (2018) Порівняння ефективності рідинної ресусцитації хворих із септичним шоком розчинами рінгер-малат та ізотонічним розчином натрію хлориду Анотація   PDF
Цзо Тінлань, Ф. С. Глумчер, Є. В. Дьомін
 
№ 2(56) (2011) Порівняння ефективності та безпечності відлучення від респіратора пацієнтів з трансларингеальною інтубацією трахеї і трахеостомою після проведення тривалої штучної вентиляції легень Анотація   PDF
С. О. Дубров
 
№ 3(68) (2014) Порушення кисневого обмiну при експериментальному гострому респiраторному дистрес-синдромi Анотація   PDF
О. В. Олійник, Д. Б. Коробко, С. О. Савчук
 
№ 1(70) (2015) Порушення печінкової гемодинаміки як механізм розвитку гострого пошкодження печінки при сепсисі у дітей Анотація   PDF
В. А. Корсунов
 
№ 1(90) (2020) ПОРУШЕННЯ ФОСФОРУ І МАГНІЮ У КРИТИЧНО ХВОРИХ ДІТЕЙ НА МЕХАНІЧНІЙ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ: ПРОСПЕКТИВНЕ КОГОРТНЕ ОБСЕРВАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF (English)
О. В. Філик, Я. М. Підгірний
 
№ 4(69) (2014) Практичнi рекомендацiї з дiагностики та iнтенсивної терапiї синдрому Стивенса-Джонсона у дiтей Анотація   PDF (Русский)
О. В. Катiлов
 
№ 2(63) (2013) Превентивні смерті на догоспітальному етапі у постраждалих з тяжкою поєднаною травмою органів черевної порожнини Анотація   PDF
Г. Г. Рощін, В. Д. Мішалов, В. О. Крилюк
 
№ 3(88) (2019) ПРЕДИКТОРИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО БОЛЮ ВИСОКОЇ ІНТЕНСИНВОСТІ (ПБВІ) У ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНА Анотація   PDF
Ю. Л. Кучин, І. А. Токар, К. Ю. Бєлка, В. Ю. Артеменко
 
№ 3(72) (2015) Презентація української системи післядипломної освіти на конгресі Європейської асоціації анестезіологів Euroanesthesia -2015 у Берліні Анотація   PDF
М. М. Пилипенко, І. В. Кисельова, С. І. Воротинцев, С. О. Дубров, Ю. Ю. Кобеляцький
 
№ 2(91) (2020) ПРИГНІЧЕННЯ СКОРОТЛИВОЇ АКТИВНОСТІ ТОНКОГО КИШКІВНИКА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНЕСТЕТИКА КЕТАМІНУ Анотація   PDF
Д. О. Дзюба, М. І. Мельник, Д. О. Дринь, О. А. Лоскутов, О. В. Жолос
 
276 - 300 з 367 результатів << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>