Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(67) (2014) Роль капнографii в анестезiологiчному забезпеченнi мiкроларингохiрургiчних операцiй Анотація   PDF
Д. О. Покришень, Б. І. Павлик, Д. I. Безбах, С. О. Дубров
 
№ 1(74) (2016) Роль рiзних груп аналгетикiв в безпецi периоперациїного знеболювання онкохiрургiчних хворих Анотація   PDF (Русский)
І. І. Лісний, Р. И. Сидор, Н. Н. Храновская, О. В. Скачкова, М. О. Катриченко
 
№ 3(64) (2013) Роль та місце «майстер-класу» в навчанні лікарів-анестезіологіє на курсах підвищення кваліфікації Анотація   PDF
О. М. Клiгуненко, В. В. Єхалов, Ю. О. Площенко, О. В. Лященко, В. В. Скляр
 
№ 4(69) (2014) Седацiя пропофолом за цiльовою концентрацiєю пацiєнтiв у тяжкому станi вiдмiни алкоголю Анотація   PDF
К. Ю. Бєлка, Ю. Л. Кучин
 
№ 3(84) (2018) Сепсис: патогенез, імунодіагностика та імунотерапія (огляд та власні спостереження) Анотація   PDF
Ф. С. Глумчер, В. В. Чопяк, В. Ю. Федоров
 
№ 3(72) (2015) Синдром гіпералгезії в ранній післяопераційний період Анотація   PDF
Д. В. Дмитрiєв
 
№ 4(81) (2017) Синдром обструктивного апное сну у хворих на гострий інсульт: діагностика і тактика респіраторної підтримки Анотація   PDF
О. А. Галушко
 
№ 2(79) (2017) Синдром тиреотоксикозу: ризики для анестезіолога Анотація   PDF
С. О. Тарасенко
 
№ 2(83) (2018) Спiнальна анестезiя при оперативних втручаннях на хребтi у положеннi на животi Анотація   PDF
М. В. Лизогуб, М. А. Георгiянц
 
№ 4(69) (2014) Стан гемодинамiчних показникiв та оцiнка рiвня болю у пацiєнтiв молодого вiку при операцiях металоостеосинтезу в умовах рiзних видiв анестезiї Анотація   PDF
М. А. Георгіянц, Н. М. Богуславська
 
№ 2(63) (2013) Стан гемодинамики та глікемії при тотальній інтравенозній анестезії в абдомінальній хірургії Анотація   PDF
С. М. Бишовець, В. М. Орел, К. В. Гаєвський
 
№ 3(76) (2016) Статистична iнтерпретацiя та обґрунтування методiв аналгезiї в пiсляоперацiйному перiодi у дiтей Анотація   PDF
Д. В. Дмитрiєв
 
№ 1(86) (2019) Статистичний аналіз впливу інфузійної терапії рестриктивного типу на відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після панкреатодуоденальної резекції Анотація   PDF
В. О. Кузьменко, А. П. Мазур, І. А. Кучинська
 
№ 3(64) (2013) Стимулювання індивідуальної творчості у підготовці лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» до ліцензійного іспиту «Крок-3» Анотація   PDF
О. Ю. Сорокiна, О. М. Клiгуненко, В. В. Єхалов, О. В. Кравець, Д. М. Станін
 
№ 3(72) (2015) Стрес-індукована гіперлікімія при критичних станах: концепція метаболічної терапії Анотація   PDF (Русский)
О. Ю. Сорокiна
 
№ 4(77) (2016) Стресова гіперглікемія у коматозних пацієнтів Анотація   PDF
У. А. Фесенко, К. М. Лобойко
 
№ 2(71) (2015) Ступінь пригнічення симпатичної активності місцевим анестетиками при епідуральній анестезії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця Анотація   PDF
Ю. О. Свiтлик
 
№ 2(87) (2019) Сучасні концепції штучної вентиляції легень Анотація   PDF (Русский)
Ф. С. Глумчер, С. О. Дубров, Є. Ю. Дьомін
 
№ 3(88) (2019) СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПЕРІОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ДІТЕЙ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ Анотація   PDF
Б. В. Залецький, Д. В. Дмитрієв
 
№ 1(82) (2018) Сучасні підходи до терапії опікового шоку Анотація   PDF (Русский)
В. І. Березуцький
 
№ 1(74) (2016) Сучасна дiагностика та комплексне лiкування геморагiчних розладiв у дiтей з «цiанотичними» вродженими вадами серця Анотація   PDF
В. М. Лазанюк, О. О. Тарабрiн, В. I. Босенко
 
№ 1(74) (2016) Сучасна періопераційна інфузійна терапія в акушерстві Анотація   PDF
Р. О. Ткаченко, Є. В. Гріжимальський
 
№ 3(76) (2016) Сучасна стратегія парентерального харчування в неонатології Анотація   PDF
О. С. Рубіна, О. А. Моравська, Р. О. Гомон, К. Т. Берцун, М. В. Добіжа
 
№ 3(80) (2017) Тези доповідей секції молодих вчених конгресу анестезіологів України 14-16 вересня 2017 Анотація   PDF
О. О. Гавриленко
 
№ 2(56) (2011) Тонус і реактивність вегетативної регуляції у хворих з гострим легеневим пошкодженням, обумовленим грипом A H1/N1 Анотація   PDF (Русский)
І. О. Хрипаченко, Є. П. Курапов, Т. В. Дьоміна, О. О. Малеєв
 
301 - 325 з 335 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 > >>