Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(60) (2012) Аналіз антибіотикорезистентності основних збудників катетер-асоційованих інфекцій сечових шляхів у дітей, які потребують інтенсивної терапії Анотація   PDF
З. Т. Садова-Чуба
 
№ 2(63) (2013) Аналіз антибіотикорезистентності хворих у тернопільській університетській та хмельницькій обласній лікарнях у 2012 р. Анотація   PDF
О. В. Олійник
 
№ 3(68) (2014) Анестезiологiчне забезпечення при частковiй обструкцiї дихальних шляхiв у мiкрохiрургiї гортанi Анотація   PDF
Д. О. Покришень, С. О. Дубров
 
№ 1(66) (2014) Анестезiологiя в торакальнiй хiрургiї: екскурс в iсторiю Анотація   PDF
С. О. Дубров, В. В. Модинець, Г. Г. Суслов
 
№ 3(80) (2017) Анестезіологічний менеджмент лапароскопічних адреналектомій при синдромі МЕН 2А (клінічний випадок) Анотація   PDF
М. В. Кунатовський, С. О. Дубров, С. О. Тарасенко
 
№ 2(75) (2016) Анестезіологічний менеджмент тиреоїдектомій у пацієнтів з тиреотоксикозом: оптимізация опіоїд-зберегаючого та антиеметичного компонентів Анотація   PDF
О. С. Ларiн, С. М. Черенько, С. О. Тарасенко, С. О. Дубров, М. Б. Горобейко, I. О. Кулiш
 
№ 2(71) (2015) Антибактеріальна терапія пацієнтів з вентилятор-асоційованою пневмонією, що викликана полірезистентною госпітальною флорою. Старі препарати - нові можливості Анотація   PDF (Русский)
С. О. Дубров
 
№ 3(60) (2012) Антидотна терапія в комплексному лікуванні гострого отруєння хлорпірифосом Анотація   PDF (Русский)
Б. С. Шейман, В. Е. Кривенчук, М. Г. Проданчук, Н. О. Волошина, О. О. Урін, І. О. Сафронова
 
№ 1(66) (2014) Бiомаркери сепсису у дiтей Анотація   PDF (Русский)
В. І. Снiсарь
 
№ 4(77) (2016) Біоенергетична недостатність анестезіологічного забезпечення Анотація   PDF (Русский)
Л. М. Смирнова
 
№ 4(73) (2015) Багатопараметричний аналiз показникiв клiтинного iмунiтету Анотація   PDF
І. М. Ячник, А. В. Бiляєв, Л. Д. Танцюра
 
№ 2(67) (2014) Блокада поперечного простору живота Анотація   PDF
А. А. Альбокрiнов
 
№ 2(67) (2014) Брадикардiя пiд час спiнальної анестезiї Анотація   PDF (Русский)
В. С. Фесенко
 
№ 1(74) (2016) Вітаємо ювіляра [Кривко Борис Степанович] Подробиці   PDF
Є. Дьомін
 
№ 3(72) (2015) Варіабельність серцевого ритму за різних видів регіонарної анестезії передньої черевної стінки у дітей Анотація   PDF
А. А. Альбокрiнов, У. А. Фесенко
 
№ 2(79) (2017) Ведення гострої кишкової недостатності: рекмендації спеціальної групи Європейської спілки парентерального та ентерального харчування Анотація   PDF
Stanislaw Klek, Alastair Forbes, Simon Gabe, Mette Holst, Geert Wanten, Øivind Irtun, Steven Olde Damink, Marina Panisic-Sekeljic, Rosa Burgos Pelaez, Loris Pironi, Annika Reintam Blaser, Henrik Højgaard Rasmussen, Stephane M. Schneider, Ronan Thibault, Ruben G.J. Visschers, Jonathan Shaffer
 
№ 4(73) (2015) Венозний тромбоемболізм. Питання тромбопрофілактики в анестезіології Анотація   PDF (Русский)
В. І. Черній
 
№ 2(75) (2016) Взаємозв’язок імунологічної і цереброваскулярної реактивності у пацієнтів з початковими проявами хронічної ішемії мозку Анотація   PDF
М. А. Трiщинська, Ю. I. Головченко, М. В. Глоба
 
№ 1(66) (2014) Вибiр препаратiв для знеболювання у вагiтних Анотація   PDF
У. А. Фесенко
 
№ 3(64) (2013) Вибір тактики інфузійної терапії у пацієнтів з тяжкою політравмою на основі визначення показників центральної гемодинаміки. чи можна орієнтуватися лише на величину центрального венозного тиску? (огляд літератури та клінічний приклад) Анотація   PDF
С. О. Дубров, А М. Сем’янків, В. В. Модинець
 
№ 2(56) (2011) Вибір цільового показника центральної гемодинаміки при корекції функції крово кровообігу у хворих з абдомінальним сепсисом Анотація
С. В. Курсов
 
№ 1(70) (2015) Визначення CO2-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях? Анотація   PDF
Д. О. Покришень, Б. І. Павлик, С. О. Дубров
 
№ 4(73) (2015) Визначення характеристик уваги у студентiв Анотація   PDF
О. О. Тарабрiн, С. С. Щербаков, Д. Г. Гавриченко, Г. І. Мазуренко, О. В. Туренко, К. П. Кiрпiчнiкова
 
№ 3(60) (2012) Використання габапентину для премедікації при хірургічних втручаннях в онкоурології Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Клімчук, І. І. Лісний, Е. О. Стаховський, І. І. Галак, Г. В. Наумчук, К. Ю. Бєлка
 
№ 4(57) (2011) Використання гліатіліну з метою профілактики і лікування порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу в клініці політравми Анотація   PDF
В. В. Ніконов, О. В. Білецький, А. Ю. Павленко, M. О. Білецька
 
26 - 50 з 251 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>