Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(70) (2015) Визначення CO2-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях? Анотація   PDF
Д. О. Покришень, Б. І. Павлик, С. О. Дубров
 
№ 4(73) (2015) Визначення характеристик уваги у студентiв Анотація   PDF
О. О. Тарабрiн, С. С. Щербаков, Д. Г. Гавриченко, Г. І. Мазуренко, О. В. Туренко, К. П. Кiрпiчнiкова
 
№ 4(69) (2014) Використання комбiнованого препарату ГЕК у гострий перiод iшемiчного iнсульту i при поєднанiй травмi, яка супроводжується тяжкою черепно-мозковою травмою Анотація   PDF (Русский)
В. І. Черній, А. Н. Колесников, В. Н. Стасюк, С. О. Чернуцкий
 
№ 1(74) (2016) Вимiр концентрацiї iнгаляцiйного анестетика севофлуран у повiтрi операцiйної пiд час операцiї Анотація   PDF
А. П. Мазур, И. И. Лесной, С. П. Кисель
 
№ 1(78) (2017) Витрати інгаляційного анестетика: методи оцінки та кореляція між ними Анотація   PDF (Русский)
С. А. Тарасенко, С. А. Дубров, М. В. Кунатовский, В. А. Смоляр
 
№ 2(71) (2015) Внутрішньочеревний тиск при різних способах медикаментозної стимуляції шлунково-кишкового тракту після операцій на органах черевної порожнини Анотація   PDF
Л. В. Новицька-Усенко, С. Г. Дьомiн
 
№ 1(74) (2016) Вплив iнтраоперацiйного маневру рекрутменту на стан легеневого газообмiну i зовнiшнє дихання пiсля пластик великих вентральних кил Анотація   PDF
Г. I. Постернак, О. М. Павлова
 
№ 1(78) (2017) Вплив інфузійних розчинів на роділлю та плід під час кесарева розтину Анотація   PDF
Р. О. Ткаченко, В. В. Петриченко
 
№ 3(68) (2014) Вплив методик комбiнованої анестезiї на перебiг захворювання в абдомiнальнiй хiрургiї Анотація   PDF
М. Л. Гомон
 
№ 2(75) (2016) Вплив методу седацiї на частоту посттравматичних стресових розла дiв у пацiєнтiв, що проходили лiкування у вiддiленнi iнтенсивної терапiї Анотація   PDF
К. Ю. Бєлка, Ф. С. Глумчер, Ю. Л. Кучин, А. Є. Мухоморов, М. В. Перебийнiс
 
№ 2(67) (2014) Вплив поєднаного застосування епiдуральної анестезiї та нефропротективної терапiї на функцiю нирок при їх резекцiї Анотація   PDF
І. І. Лісний, Л. В. Клiмчук, О. А. Войленко, Ю. В. Вітрук, С. В. Ушаков, О. В. Медведев, М. I. Музика, Ю. В. Кабанчук
 
№ 1(74) (2016) Вплив рiзних методiв анестезiологiчного забезпечення ендоскопiчних трансдуоденальних оперативних втручань на вираженiсть енцефалопатiї у хворих з механiчною жовтяницею Анотація   PDF
С. В. Мельник, I. I. Тiтов, О. Л. Ткачук, Т. М. Дзвонковський
 
№ 2(71) (2015) Вплив різних способів загальної анестезії на варіабельність ритму серця при аденотомії у дітей з різними типами автономної нервової регуляції Анотація   PDF
М. Б. Пушкар
 
№ 1(70) (2015) Вплив синтетичних колоїдних розчинів на гемодинаміку при проведенні спинномозкової анестезії для знеболювання кесаревого розтину Анотація   PDF (Русский)
А. А. Падалко, А. О. Жежер
 
№ 2(75) (2016) Вплив ультрафільтрації крові на маркери запалення на тлі проведення штучного кровообігу під час кардіохірургічних операцій Анотація   PDF
О. М. Клигуненко, В. В. Яровенко
 
№ 1(78) (2017) Впровадження в практику клінічних рекомендацій з діагностики та лікування тяжкого сепсису і септичного шоку Анотація   PDF
Я. М. Підгірний, Н. В. Матолінець, А. М. Нетлюх, З. А. Біда, Ю. В. Слобода
 
№ 4(77) (2016) Впровадження принципів «Fast-Track Surgery» в роботу відділу малоінвазійної хірургії державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» державного управління справами Анотація   PDF
В. І. Черній, О. В. Науменко, О. А. Рудь
 
№ 1(74) (2016) Гiпералгезiя в ранньому пiсляоперацiйному перiодi у дiтей прооперованних з приводу онкологiчної патологiї супроводжуется пiдвiщенням рiвня ТОЛЛ-подiбних рецепторiв (TLR-4) Анотація   PDF
Д. В. Дмитрiєв
 
№ 4(65) (2013) Гемодинаміка та кисневий режим при реперфузії печінкового трансплантата Анотація   PDF (Русский)
С. М. Гриценко, В. А. Собакарь, В. В. Саленюк
 
№ 3(76) (2016) Гемодинамічний профіль при ендопротезуванні кульшового суглоба в умовах блокад периферичних нервів Анотація   PDF
В. І. Коломаченко
 
№ 4(65) (2013) Глікемічний профіль у постраждалих з тяжкою поєднаною травмою залежно від стрес-індукованої реакції Анотація   PDF
Ю. І. Налапко, О. О. Єгоров
 
№ 4(77) (2016) Діагностика та профілактика периопераційної гіпотермії Анотація   PDF
О. І. Дацюк, І. Ю. Козловська, Ю. К. Козловський, Д. В. Дмитрієв, Л. В. Дацюк
 
№ 4(77) (2016) Дайджест наукової періодики Подробиці   PDF
С. О. Дубров
 
№ 4(73) (2015) Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження Анотація   PDF
К. Ю. Бєлка, Ф. С. Глумчер, Ю. Л. Кучин, А. Є. Мухоморов, М. В. Перебийнiс
 
№ 4(65) (2013) Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі Анотація   PDF
С. Р. Підручна, О. О. Кулянда, І. С. Кулянда
 
26 - 50 з 142 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>