Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(72) (2015) Варіабельність серцевого ритму за різних видів регіонарної анестезії передньої черевної стінки у дітей Анотація   PDF
А. А. Альбокрiнов, У. А. Фесенко
 
№ 2(79) (2017) Ведення гострої кишкової недостатності: рекмендації спеціальної групи Європейської спілки парентерального та ентерального харчування Анотація   PDF
Stanislaw Klek, Alastair Forbes, Simon Gabe, Mette Holst, Geert Wanten, Øivind Irtun, Steven Olde Damink, Marina Panisic-Sekeljic, Rosa Burgos Pelaez, Loris Pironi, Annika Reintam Blaser, Henrik Højgaard Rasmussen, Stephane M. Schneider, Ronan Thibault, Ruben G.J. Visschers, Jonathan Shaffer
 
№ 4(73) (2015) Венозний тромбоемболізм. Питання тромбопрофілактики в анестезіології Анотація   PDF (Русский)
В. І. Черній
 
№ 2(75) (2016) Взаємозв’язок імунологічної і цереброваскулярної реактивності у пацієнтів з початковими проявами хронічної ішемії мозку Анотація   PDF
М. А. Трiщинська, Ю. I. Головченко, М. В. Глоба
 
№ 1(66) (2014) Вибiр препаратiв для знеболювання у вагiтних Анотація   PDF
У. А. Фесенко
 
№ 3(64) (2013) Вибір тактики інфузійної терапії у пацієнтів з тяжкою політравмою на основі визначення показників центральної гемодинаміки. чи можна орієнтуватися лише на величину центрального венозного тиску? (огляд літератури та клінічний приклад) Анотація   PDF
С. О. Дубров, А. М. Сем'янкiв, В. В. Модинець
 
№ 2(56) (2011) Вибір цільового показника центральної гемодинаміки при корекції функції крово кровообігу у хворих з абдомінальним сепсисом Анотація
С. В. Курсов
 
№ 3(84) (2018) Вивчення рівня знань та ефективності навчання анестезистів Анотація   PDF
Б. В. Михайлов, А. Г. Давидова, В. І. Бабенко
 
№ 1(70) (2015) Визначення CO2-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях? Анотація   PDF
Д. О. Покришень, Б. І. Павлик, С. О. Дубров
 
№ 1(82) (2018) Визначення оптимального рівня пткв у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапаротомних баріатричних операцій Анотація   PDF
А. П. Мазур, О. В. Винниченко, О. Ф. Бубало, Л. М. Смирнова
 
№ 2(83) (2018) Визначення прогностичних факторiв для прогнозування розвитку ускладнень у пацiєнтiв з тяжкими опiками Анотація   PDF
Ж. В. Фiлiп, О. Ю. Сорокiна
 
№ 4(73) (2015) Визначення характеристик уваги у студентiв Анотація   PDF
О. О. Тарабрiн, С. С. Щербаков, Д. Г. Гавриченко, Г. І. Мазуренко, О. В. Туренко, К. П. Кірпічнікова
 
№ 3(60) (2012) Використання габапентину для премедікації при хірургічних втручаннях в онкоурології Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Клiмчук, І. І. Лісний, Е. О. Стаховський, І. І. Галак, Г. В. Наумчук, К. Ю. Бєлка
 
№ 4(57) (2011) Використання гліатіліну з метою профілактики і лікування порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу в клініці політравми Анотація   PDF
В. В. Ніконов, О. В. Білецький, А. Ю. Павленко, M. О. Білецька
 
№ 4(81) (2017) Використання дексмедетомідину як ад'юванта аналгезії в лапароскопічних холецистектоміях Анотація   PDF (English)
В. П. Бабич, Ю. Л. Кучин, К. Д. Мартищенко, К. Ю. Бєлка, О. М. Іноземцев
 
№ 2(79) (2017) Використання дексмедетомідину як адьюванта до бензодіазепінів для седації пацієнтів зі станом відміни алкоголю: рандомізоване контрольоване дослідження Анотація   PDF (English)
Ю. Л. Кучин, К. Ю. Бєлка, В. Муравицький, О. М. Іноземцев
 
№ 4(69) (2014) Використання комбiнованого препарату ГЕК у гострий перiод iшемiчного iнсульту i при поєднанiй травмi, яка супроводжується тяжкою черепно-мозковою травмою Анотація   PDF (Русский)
В. І. Черній, A. М. Колеснiков, В. М. Стасюк, С. О. Чернуцький
 
№ 1(58) (2012) Використання парекоксибу натрію для аналгезії не порушує якість сну у хірургічних хворих у відділенні інтенсивної терапії Анотація   PDF (Русский)
І. І. Лісний
 
№ 3(80) (2017) Використання пролонгованої епідуральної анестезії та парапанкреатичної бупівакаїнової блокади для корекції внутрішньочеревної гіпертензії за гострого панкреатиту Анотація   PDF
А. І. Суходоля, А. С. Моргун, І. В. Лобода, К. Ю. Креньов
 
№ 1(74) (2016) Вимiр концентрацiї iнгаляцiйного анестетика севофлуран у повiтрi операцiйної пiд час операцiї Анотація   PDF
А. П. Мазур, І. І. Лісний, С. П. Кисель
 
№ 2(79) (2017) Випадок успішного лікування гострої ТЕЛА високого ризику з гіпотонією у пацієнта з поліморбідною патологією Анотація   PDF
О. М. Клiгуненко, О. Ю. Муризіна, О. Д. Лаврищев
 
№ 1(78) (2017) Витрати інгаляційного анестетика: методи оцінки та кореляція між ними Анотація   PDF (Русский)
С. О. Тарасенко, С. О. Дубров, М. В. Кунатовський, В. А. Смоляр
 
№ 2(71) (2015) Внутрішньочеревний тиск при різних способах медикаментозної стимуляції шлунково-кишкового тракту після операцій на органах черевної порожнини Анотація   PDF
Л. В. Новицька-Усенко, С. Г. Дьомiн
 
№ 3(60) (2012) Волемічна підтримка збалансованими кристалоїдними розчинами у постраждалих у посттравматичний період Анотація   PDF (Русский)
І. П. Шлапак, І. Р. Малиш, Л. В. Згржебловська
 
№ 2(56) (2011) Вплив 15% розчину маннітолу на внутрішньочерепний тиск у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою Анотація   PDF
Л. А. Дзяк, О. М. Клiгуненко, А. Г. Сірко
 
51 - 75 з 302 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>