Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(73) (2015) Багатопараметричний аналiз показникiв клiтинного iмунiтету Анотація   PDF
І. М. Ячник, А. В. Бiляєв, Л. Д. Танцюра
 
№ 4(85) (2018) Безпека застосування гідроксиетилкрохмалів для лікування гіповолемії (останні дані) Анотація   PDF
С. О. Дубров, О. В. Матвєєва, Ф. С. Глумчер, К. А. Дуброва, О. О. Гавриленко
 
№ 2(67) (2014) Блокада поперечного простору живота Анотація   PDF
А. А. Альбокрiнов
 
№ 3(88) (2019) БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА Анотація   PDF
М. В. Лизогуб, М. А. Георгіянц, К. І. Лизогуб, А. О. Хмизов
 
№ 2(67) (2014) Брадикардiя пiд час спiнальної анестезiї Анотація   PDF (Русский)
В. С. Фесенко
 
№ 1(74) (2016) Вітаємо ювіляра [Кривко Борис Степанович] Подробиці   PDF
Є. Дьомін
 
№ 3(84) (2018) Вагітність при трансплантованій нирці та важкому цукровому діабеті 1 типу: ведення, пологи, знеболення Анотація   PDF (Русский)
О. В. Ткаченко, К. У. Вильчук, О. О. Руммо, И. В. Курлович, С. Ю. Нагибович, О. В. Калачик, В. В. Римашевский, Т. Н. Скрипленок, О. А. Панкратова
 
№ 3(72) (2015) Варіабельність серцевого ритму за різних видів регіонарної анестезії передньої черевної стінки у дітей Анотація   PDF
А. А. Альбокрiнов, У. А. Фесенко
 
№ 2(87) (2019) ВАТС: от однолегочной ИВЛ к «nonintubated» и «awake» хирургии Подробиці   PDF (Русский)
В. І. Борисова, В. В. Ткалич, Ю. В. Неділя, С. О. Дубров, А. В. Галієв
 
№ 2(79) (2017) Ведення гострої кишкової недостатності: рекмендації спеціальної групи Європейської спілки парентерального та ентерального харчування Анотація   PDF
Stanislaw Klek, Alastair Forbes, Simon Gabe, Mette Holst, Geert Wanten, Øivind Irtun, Steven Olde Damink, Marina Panisic-Sekeljic, Rosa Burgos Pelaez, Loris Pironi, Annika Reintam Blaser, Henrik Højgaard Rasmussen, Stephane M. Schneider, Ronan Thibault, Ruben G.J. Visschers, Jonathan Shaffer
 
№ 4(73) (2015) Венозний тромбоемболізм. Питання тромбопрофілактики в анестезіології Анотація   PDF (Русский)
В. І. Черній
 
№ 2(75) (2016) Взаємозв’язок імунологічної і цереброваскулярної реактивності у пацієнтів з початковими проявами хронічної ішемії мозку Анотація   PDF
М. А. Трiщинська, Ю. I. Головченко, М. В. Глоба
 
№ 1(66) (2014) Вибiр препаратiв для знеболювання у вагiтних Анотація   PDF
У. А. Фесенко
 
№ 3(64) (2013) Вибір тактики інфузійної терапії у пацієнтів з тяжкою політравмою на основі визначення показників центральної гемодинаміки. чи можна орієнтуватися лише на величину центрального венозного тиску? (огляд літератури та клінічний приклад) Анотація   PDF
С. О. Дубров, А. М. Сем'янкiв, В. В. Модинець
 
№ 2(56) (2011) Вибір цільового показника центральної гемодинаміки при корекції функції крово кровообігу у хворих з абдомінальним сепсисом Анотація
С. В. Курсов
 
№ 3(84) (2018) Вивчення рівня знань та ефективності навчання анестезистів Анотація   PDF
Б. В. Михайлов, А. Г. Давидова, В. І. Бабенко
 
№ 1(70) (2015) Визначення CO2-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях? Анотація   PDF
Д. О. Покришень, Б. І. Павлик, С. О. Дубров
 
№ 1(82) (2018) Визначення оптимального рівня пткв у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапаротомних баріатричних операцій Анотація   PDF
А. П. Мазур, О. В. Винниченко, О. Ф. Бубало, Л. М. Смирнова
 
№ 2(83) (2018) Визначення прогностичних факторiв для прогнозування розвитку ускладнень у пацiєнтiв з тяжкими опiками Анотація   PDF
Ж. В. Фiлiп, О. Ю. Сорокiна
 
№ 4(73) (2015) Визначення характеристик уваги у студентiв Анотація   PDF
О. О. Тарабрiн, С. С. Щербаков, Д. Г. Гавриченко, Г. І. Мазуренко, О. В. Туренко, К. П. Кірпічнікова
 
№ 3(60) (2012) Використання габапентину для премедікації при хірургічних втручаннях в онкоурології Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Клiмчук, І. І. Лісний, Е. О. Стаховський, І. І. Галак, Г. В. Наумчук, К. Ю. Бєлка
 
№ 4(57) (2011) Використання гліатіліну з метою профілактики і лікування порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу в клініці політравми Анотація   PDF
В. В. Ніконов, О. В. Білецький, А. Ю. Павленко, M. О. Білецька
 
№ 4(81) (2017) Використання дексмедетомідину як ад'юванта аналгезії в лапароскопічних холецистектоміях Анотація   PDF (English)
В. П. Бабич, Ю. Л. Кучин, К. Д. Мартищенко, К. Ю. Бєлка, О. М. Іноземцев
 
№ 2(79) (2017) Використання дексмедетомідину як адьюванта до бензодіазепінів для седації пацієнтів зі станом відміни алкоголю: рандомізоване контрольоване дослідження Анотація   PDF (English)
Ю. Л. Кучин, К. Ю. Бєлка, В. Муравицький, О. М. Іноземцев
 
№ 4(69) (2014) Використання комбiнованого препарату ГЕК у гострий перiод iшемiчного iнсульту i при поєднанiй травмi, яка супроводжується тяжкою черепно-мозковою травмою Анотація   PDF (Русский)
В. І. Черній, A. М. Колеснiков, В. М. Стасюк, С. О. Чернуцький
 
51 - 75 з 335 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>