Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(75) (2016) Вплив методу седацiї на частоту посттравматичних стресових розла дiв у пацiєнтiв, що проходили лiкування у вiддiленнi iнтенсивної терапiї Анотація   PDF
К. Ю. Бєлка, Ф. С. Глумчер, Ю. Л. Кучин, А. Є. Мухоморов, М. В. Перебийнiс
 
№ 2(56) (2011) Вплив неінгаляційних загальних анестетиків на нейрони кори великих півкуль головного мозку щурів Анотація   PDF
Г. І. Губіна-Вакулік, У. А. Фесенко, В. С. Фесенко
 
№ 2(67) (2014) Вплив поєднаного застосування епiдуральної анестезiї та нефропротективної терапiї на функцiю нирок при їх резекцiї Анотація   PDF
І. І. Лісний, Л. В. Клiмчук, О. А. Войленко, Ю. В. Вітрук, С. В. Ушаков, О. В. Медведев, М. I. Музика, Ю. В. Кабанчук
 
№ 4(57) (2011) Вплив початкового рівня внутрішньочерепного та церебрального перфузійного тиску на найближчі результати хірургічного лікування хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою Анотація   PDF
А. Г. Сірко
 
№ 1(74) (2016) Вплив рiзних методiв анестезiологiчного забезпечення ендоскопiчних трансдуоденальних оперативних втручань на вираженiсть енцефалопатiї у хворих з механiчною жовтяницею Анотація   PDF
С. В. Мельник, I. I. Тiтов, О. Л. Ткачук, Т. М. Дзвонковський
 
№ 2(59) (2012) Вплив різних варіантів інфузійної терапії при кесаревому розтині на електролітний та кислотного-основний склад плазми крові Анотація   PDF
Р. О. Ткаченко, О. М. Дубов, Є. В. Гріжимальський
 
№ 2(71) (2015) Вплив різних способів загальної анестезії на варіабельність ритму серця при аденотомії у дітей з різними типами автономної нервової регуляції Анотація   PDF
М. Б. Пушкар
 
№ 1(70) (2015) Вплив синтетичних колоїдних розчинів на гемодинаміку при проведенні спинномозкової анестезії для знеболювання кесаревого розтину Анотація   PDF (Русский)
А. А. Падалко, А. О. Жежер
 
№ 3(64) (2013) Вплив тромбопрофілактики беміпарином на маркери запалення Анотація   PDF (Русский)
О. М. Клiгуненко, О. С. Козіна
 
№ 2(75) (2016) Вплив ультрафільтрації крові на маркери запалення на тлі проведення штучного кровообігу під час кардіохірургічних операцій Анотація   PDF
О. М. Клiгуненко, В. В. Яровенко
 
№ 1(78) (2017) Впровадження в практику клінічних рекомендацій з діагностики та лікування тяжкого сепсису і септичного шоку Анотація   PDF
Я. М. Підгірний, Н. В. Матолінець, А. М. Нетлюх, З. А. Біда, Ю. В. Слобода
 
№ 4(77) (2016) Впровадження принципів «Fast-Track Surgery» в роботу відділу малоінвазійної хірургії державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» державного управління справами Анотація   PDF
В. І. Черній, О. В. Науменко, О. А. Рудь
 
№ 1(74) (2016) Гiпералгезiя в ранньому пiсляоперацiйному перiодi у дiтей прооперованних з приводу онкологiчної патологiї супроводжуется пiдвiщенням рiвня ТОЛЛ-подiбних рецепторiв (TLR-4) Анотація   PDF
Д. В. Дмитрiєв
 
№ 2(63) (2013) Гістологічний стан міокардіоцитів в умовах модельованої ішемії при різних видах анестезіологічного забезпечення Анотація   PDF (Русский)
О. А. Лоскутов
 
№ 4(65) (2013) Гемодинаміка та кисневий режим при реперфузії печінкового трансплантата Анотація   PDF (Русский)
С. М. Гриценко, В. А. Собакарь, В. В. Саленюк
 
№ 3(76) (2016) Гемодинамічний профіль при ендопротезуванні кульшового суглоба в умовах блокад периферичних нервів Анотація   PDF
В. І. Коломаченко
 
№ 4(65) (2013) Глікемічний профіль у постраждалих з тяжкою поєднаною травмою залежно від стрес-індукованої реакції Анотація   PDF
Ю. І. Налапко, О. О. Єгоров
 
№ 1(58) (2012) Гостра інтоксикація місцевими анестетиками (огляд літератури) Анотація   PDF
В. С. Фесенко
 
№ 2(59) (2012) Діагностика поліетіологічного ураження центральної нервової системи в ранній неонатальний період Анотація   PDF (Русский)
В. І. Черній, A. М. Колеснiков, Т. А. Мустафін, Є. M. Дутов, А. А. Козир
 
№ 4(77) (2016) Діагностика та профілактика периопераційної гіпотермії Анотація   PDF
О. І. Дацюк, І. Ю. Козловська, Ю. К. Козловський, Д. В. Дмитрiєв, Л. В. Дацюк
 
№ 4(77) (2016) Дайджест наукової періодики Подробиці   PDF
С. О. Дубров
 
№ 4(73) (2015) Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження Анотація   PDF
К. Ю. Бєлка, Ф. С. Глумчер, Ю. Л. Кучин, А. Є. Мухоморов, М. В. Перебийнiс
 
№ 4(65) (2013) Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі Анотація   PDF
С. Р. Підручна, О. О. Кулянда, І. С. Кулянда
 
№ 4(65) (2013) Динаміка рівня прозапальних цитокінів у крові породіль після кесаревого розтину при регіонарній анестезії Анотація   PDF (Русский)
О. О. Волков
 
№ 2(71) (2015) Динаміка рівня прозапальних цитокінів у крові породіль після кесаревого розтину при тотальній внутрішньовенній анестезії Анотація   PDF (Русский)
О. О. Волков
 
76 - 100 з 270 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>