Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(57) (2011) Вплив початкового рівня внутрішньочерепного та церебрального перфузійного тиску на найближчі результати хірургічного лікування хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою Анотація   PDF
А. Г. Сірко
 
№ 2(87) (2019) Вплив препаратів для седації на стан мозкового кровотоку та результати лікування гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених Анотація   PDF
Д. М. Сурков
 
№ 1(74) (2016) Вплив рiзних методiв анестезiологiчного забезпечення ендоскопiчних трансдуоденальних оперативних втручань на вираженiсть енцефалопатiї у хворих з механiчною жовтяницею Анотація   PDF
С. В. Мельник, I. I. Тiтов, О. Л. Ткачук, Т. М. Дзвонковський
 
№ 2(59) (2012) Вплив різних варіантів інфузійної терапії при кесаревому розтині на електролітний та кислотного-основний склад плазми крові Анотація   PDF
Р. О. Ткаченко, О. М. Дубов, Є. В. Гріжимальський
 
№ 2(71) (2015) Вплив різних способів загальної анестезії на варіабельність ритму серця при аденотомії у дітей з різними типами автономної нервової регуляції Анотація   PDF
М. Б. Пушкар
 
№ 1(70) (2015) Вплив синтетичних колоїдних розчинів на гемодинаміку при проведенні спинномозкової анестезії для знеболювання кесаревого розтину Анотація   PDF (Русский)
А. А. Падалко, А. О. Жежер
 
№ 3(64) (2013) Вплив тромбопрофілактики беміпарином на маркери запалення Анотація   PDF (Русский)
О. М. Клiгуненко, О. С. Козіна
 
№ 2(75) (2016) Вплив ультрафільтрації крові на маркери запалення на тлі проведення штучного кровообігу під час кардіохірургічних операцій Анотація   PDF
О. М. Клiгуненко, В. В. Яровенко
 
№ 1(78) (2017) Впровадження в практику клінічних рекомендацій з діагностики та лікування тяжкого сепсису і септичного шоку Анотація   PDF
Я. М. Підгірний, Н. В. Матолінець, А. М. Нетлюх, З. А. Біда, Ю. В. Слобода
 
№ 2(87) (2019) Впровадження періопераційного анестезіологічного менеджменту у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапароскопічних баріатричних втручань за принципами прискореної реабілітації Анотація   PDF
В. І. Черній, В. В. Євсєєва
 
№ 4(77) (2016) Впровадження принципів «Fast-Track Surgery» в роботу відділу малоінвазійної хірургії державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» державного управління справами Анотація   PDF
В. І. Черній, О. В. Науменко, О. А. Рудь
 
№ 1(74) (2016) Гiпералгезiя в ранньому пiсляоперацiйному перiодi у дiтей прооперованних з приводу онкологiчної патологiї супроводжуется пiдвiщенням рiвня ТОЛЛ-подiбних рецепторiв (TLR-4) Анотація   PDF
Д. В. Дмитрiєв
 
№ 2(63) (2013) Гістологічний стан міокардіоцитів в умовах модельованої ішемії при різних видах анестезіологічного забезпечення Анотація   PDF (Русский)
О. А. Лоскутов
 
№ 4(65) (2013) Гемодинаміка та кисневий режим при реперфузії печінкового трансплантата Анотація   PDF (Русский)
С. М. Гриценко, В. А. Собакарь, В. В. Саленюк
 
№ 3(76) (2016) Гемодинамічний профіль при ендопротезуванні кульшового суглоба в умовах блокад периферичних нервів Анотація   PDF
В. І. Коломаченко
 
№ 4(65) (2013) Глікемічний профіль у постраждалих з тяжкою поєднаною травмою залежно від стрес-індукованої реакції Анотація   PDF
Ю. І. Налапко, О. О. Єгоров
 
№ 1(58) (2012) Гостра інтоксикація місцевими анестетиками (огляд літератури) Анотація   PDF
В. С. Фесенко
 
№ 1(86) (2019) Гостре пошкодження нирок у новонароджених прооперованих в умовах штучного кровообігу в перші години життя з використання пуповиної крові Анотація   PDF
С. С. Чернишук, А. Д. Висоцький, Г. В. Ємець, В. А. Жовнір
 
№ 2(59) (2012) Діагностика поліетіологічного ураження центральної нервової системи в ранній неонатальний період Анотація   PDF (Русский)
В. І. Черній, A. М. Колеснiков, Т. А. Мустафін, Є. M. Дутов, А. А. Козир
 
№ 4(77) (2016) Діагностика та профілактика периопераційної гіпотермії Анотація   PDF
О. І. Дацюк, І. Ю. Козловська, Ю. К. Козловський, Д. В. Дмитрiєв, Л. В. Дацюк
 
№ 4(85) (2018) Діагностична та прогностична значущість доплерівських показників мозкового кровотоку в гострому періоді гипоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених Анотація   PDF
Д. М. Сурков
 
№ 4(77) (2016) Дайджест наукової періодики Подробиці   PDF
С. О. Дубров
 
№ 4(73) (2015) Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження Анотація   PDF
К. Ю. Бєлка, Ф. С. Глумчер, Ю. Л. Кучин, А. Є. Мухоморов, М. В. Перебийнiс
 
№ 4(65) (2013) Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі Анотація   PDF
С. Р. Підручна, О. О. Кулянда, І. С. Кулянда
 
№ 4(65) (2013) Динаміка рівня прозапальних цитокінів у крові породіль після кесаревого розтину при регіонарній анестезії Анотація   PDF (Русский)
О. О. Волков
 
101 - 125 з 335 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>