Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(65) (2013) Гемодинаміка та кисневий режим при реперфузії печінкового трансплантата Анотація   PDF (Русский)
С. М. Гриценко, В. А. Собакарь, В. В. Саленюк
 
№ 3(76) (2016) Гемодинамічний профіль при ендопротезуванні кульшового суглоба в умовах блокад периферичних нервів Анотація   PDF
В. І. Коломаченко
 
№ 4(65) (2013) Глікемічний профіль у постраждалих з тяжкою поєднаною травмою залежно від стрес-індукованої реакції Анотація   PDF
Ю. І. Налапко, О. О. Єгоров
 
№ 1(58) (2012) Гостра інтоксикація місцевими анестетиками (огляд літератури) Анотація   PDF
В. С. Фесенко
 
№ 2(59) (2012) Діагностика поліетіологічного ураження центральної нервової системи в ранній неонатальний період Анотація   PDF (Русский)
В. І. Черній, A. М. Колеснiков, Т. А. Мустафін, Є. M. Дутов, А. А. Козир
 
№ 4(77) (2016) Діагностика та профілактика периопераційної гіпотермії Анотація   PDF
О. І. Дацюк, І. Ю. Козловська, Ю. К. Козловський, Д. В. Дмитрiєв, Л. В. Дацюк
 
№ 4(85) (2018) Діагностична та прогностична значущість доплерівських показників мозкового кровотоку в гострому періоді гипоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених Анотація   PDF
Д. М. Сурков
 
№ 4(77) (2016) Дайджест наукової періодики Подробиці   PDF
С. О. Дубров
 
№ 4(73) (2015) Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження Анотація   PDF
К. Ю. Бєлка, Ф. С. Глумчер, Ю. Л. Кучин, А. Є. Мухоморов, М. В. Перебийнiс
 
№ 4(65) (2013) Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі Анотація   PDF
С. Р. Підручна, О. О. Кулянда, І. С. Кулянда
 
№ 4(65) (2013) Динаміка рівня прозапальних цитокінів у крові породіль після кесаревого розтину при регіонарній анестезії Анотація   PDF (Русский)
О. О. Волков
 
№ 2(71) (2015) Динаміка рівня прозапальних цитокінів у крові породіль після кесаревого розтину при тотальній внутрішньовенній анестезії Анотація   PDF (Русский)
О. О. Волков
 
№ 3(80) (2017) Дискусійні питання діагностики та лікування сепсису у вагітних і породіль у світлі настанови Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock (2016) Анотація   PDF
Я. М. Підгірний
 
№ 3(68) (2014) Досвiд використання 6% гiдроксиетилкрохмалю 130/0,4 Волювену в практицi швидкої медичної до помоги Анотація   PDF (Русский)
В. Ю. Пиковский, А. А. Андреев, М. С. Лукин
 
№ 3(68) (2014) Досвiд дiагностики та лiквання вентилятор-асоцiйованих пневмонiй у дiтей с хiрургiчною патологiєю Анотація   PDF
О. В. Катiлов
 
№ 1(58) (2012) Досвід виконання крізь шкірної дилатаційної трахеостомії пацієнтам, які потребують проведення тривалої штучної вентиляції легень в Україні Анотація   PDF
С. О. Дубров, Ф. С. Глумчер, А. В. Сергієнко
 
№ 3(72) (2015) Досвід лікування хворих на тяжку черепно-мозкову травму, ускладнену тяжким сепсисом, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні Анотація   PDF
О. В. Олійник, О. В. Ємяшев, Н. І. Красiй, А. Шлiфiрчик
 
№ 2(79) (2017) Досвід проведення відеоларингоскопії при інтубації трахеї за екстреними показаннями в практиці лікаря-анестезіолога Анотація   PDF
Н. В. Матолінець, Ю. О. Яськів, М. В. Шпитко
 
№ 3(60) (2012) Досвід роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Вроцлавскої медичної академії (Польща) Подробиці   PDF
О. В. Олійник
 
№ 2(56) (2011) Дослідження прозапальних та протизапальних цитокінів у новонароджених з транспозицією магістральних судин при застосуванні автологічної пуповинної крові Анотація   PDF
В. А. Жовнір
 
№ 4(57) (2011) Економічна оцінка застосування левосимендану при лікуванні новонароджених з вродженими вадами серця після радикальної корекції Анотація   PDF
В. А. Жовнір
 
№ 2(75) (2016) Експерементальне обгрунтування мультимодальної аналгезiї до лiкування гiперальгезiї Анотація   PDF
Д. В. Дмитрiєв, Н. І. Волощук, Ю. Ю. Кобеляцький, I. В. Таран
 
№ 4(81) (2017) Електрофізіологічний метод діагностики печінкової енцефалопатії у хворих із панкреатитом Анотація   PDF (Русский)
О. Ю. Сорокiна, Л. С. Бєлих, О. М. Панін, Е. В. Нікітіна
 
№ 4(57) (2011) Етіологічна структура катетер-асоційованих інфекцій сечових шляхів у пацієнтів відділення інтенсивної терапії дитячої клініки Анотація   PDF
Я. М. Підгірний, З. Т. Садова-Чуба
 
№ 3(68) (2014) Ефективнiсть iнфузiйної терапiї препаратом Гекотон в клiницi ургентної абдомiнальної хiрургiї Анотація   PDF (Русский)
О. М. Клiгуненко, О. В. Кравець
 
101 - 125 з 302 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>