Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(69) (2014) Розширена премедикацiя – важливий компонент антиноцицептивного захисту при оперативних втручаннях на матцi Анотація   PDF
М. Л. Гомон
 
№ 4(65) (2013) Роль академіка Амосова в становленні та розвитку анестезіології та інтенсивної терапії в Україні (до 100-ліття від дня народження) Подробиці   PDF
Л. П. Четий
 
№ 2(67) (2014) Роль капнографii в анестезiологiчному забезпеченнi мiкроларингохiрургiчних операцiй Анотація   PDF
Д. О. Покришень, Б. І. Павлик, Д. I. Безбах, С. О. Дубров
 
№ 1(74) (2016) Роль рiзних груп аналгетикiв в безпецi периоперациїного знеболювання онкохiрургiчних хворих Анотація   PDF (Русский)
И. И. Лесной, Р. И. Сидор, Н. Н. Храновская, О. В. Скачкова, М. О. Катриченко
 
№ 4(69) (2014) Седацiя пропофолом за цiльовою концентрацiєю пацiєнтiв у тяжкому станi вiдмiни алкоголю Анотація   PDF
К. Ю. Бєлка, Ю. Л. Кучин
 
№ 3(72) (2015) Синдром гіпералгезії в ранній післяопераційний період Анотація   PDF
Д. В. Дмитрiєв
 
№ 4(69) (2014) Стан гемодинамiчних показникiв та оцiнка рiвня болю у пацiєнтiв молодого вiку при операцiях металоостеосинтезу в умовах рiзних видiв анестезiї Анотація   PDF
М. А. Георгiянц, Н. М. Богуславська
 
№ 3(76) (2016) Статистична iнтерпретацiя та обґрунтування методiв аналгезiї в пiсляоперацiйному перiодi у дiтей Анотація   PDF
Д. В. Дмитрiєв
 
№ 3(72) (2015) Стрес-індукована гіперлікімія при критичних станах: концепція метаболічної терапії Анотація   PDF (Русский)
Е. Ю. Сорокіна
 
№ 4(77) (2016) Стресова гіперглікемія у коматозних пацієнтів Анотація   PDF
У. А. Фесенко, К. М. Лобойко
 
№ 2(71) (2015) Ступінь пригнічення симпатичної активності місцевим анестетиками при епідуральній анестезії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця Анотація   PDF
Ю. О. Свiтлик
 
№ 1(74) (2016) Сучасна дiагностика та комплексне лiкування геморагiчних розладiв у дiтей з «цiанотичними» вродженими вадами серця Анотація   PDF
В. М. Лазанюк, О. О. Тарабрiн, В. I. Босенко
 
№ 1(74) (2016) Сучасна періопераційна інфузійна терапія в акушерстві Анотація   PDF
Р. О. Ткаченко, Є. В. Гріжимальський
 
№ 3(76) (2016) Сучасна стратегія парентерального харчування в неонатології Анотація   PDF
О. С. Рубіна, О. А. Моравська, Р. О. Гомон, К. Т. Берцун, М. В. Добіжа
 
№ 2(67) (2014) Члену-кореспонденту НАН та НАМН України Л.В.Усенко 80 рокiв! Подробиці   PDF
Є. Дьомін
 
№ 2(71) (2015) Штучна вентиляція легенів при черепно-мозковій травмі Анотація   PDF (Русский)
В. І. Снiсарь, О. Р. Лацинський
 
№ 3(76) (2016) Якісний вплив нутрієнтів на азотистий баланс хворих в гострому періоді ЧМТ Анотація   PDF
В. О. Шапринський, М. Л. Гомон, О. В. Куцик, О. С. Рубіна
 
126 - 142 з 142 результатів << < 1 2 3 4 5 6