Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(77) (2016) Дайджест наукової періодики Подробиці   PDF
С. О. Дубров
 
№ 4(73) (2015) Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження Анотація   PDF
К. Ю. Бєлка, Ф. С. Глумчер, Ю. Л. Кучин, А. Є. Мухоморов, М. В. Перебийнiс
 
№ 4(65) (2013) Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі Анотація   PDF
С. Р. Підручна, О. О. Кулянда, І. С. Кулянда
 
№ 4(89) (2019) Динаміка показників гомеостазу хворих з гострим панкреатитом в залежності від використання методу парентерального харчування Анотація   PDF
О. Ю. Сорокіна, Л. С. Бєлих
 
№ 4(65) (2013) Динаміка рівня прозапальних цитокінів у крові породіль після кесаревого розтину при регіонарній анестезії Анотація   PDF (Русский)
О. О. Волков
 
№ 2(71) (2015) Динаміка рівня прозапальних цитокінів у крові породіль після кесаревого розтину при тотальній внутрішньовенній анестезії Анотація   PDF (Русский)
О. О. Волков
 
№ 3(80) (2017) Дискусійні питання діагностики та лікування сепсису у вагітних і породіль у світлі настанови Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock (2016) Анотація   PDF
Я. М. Підгірний
 
№ 3(68) (2014) Досвiд використання 6% гiдроксиетилкрохмалю 130/0,4 Волювену в практицi швидкої медичної до помоги Анотація   PDF (Русский)
В. Ю. Пиковский, А. А. Андреев, М. С. Лукин
 
№ 3(68) (2014) Досвiд дiагностики та лiквання вентилятор-асоцiйованих пневмонiй у дiтей с хiрургiчною патологiєю Анотація   PDF
О. В. Катiлов
 
№ 1(58) (2012) Досвід виконання крізь шкірної дилатаційної трахеостомії пацієнтам, які потребують проведення тривалої штучної вентиляції легень в Україні Анотація   PDF
С. О. Дубров, Ф. С. Глумчер, А. В. Сергієнко
 
№ 3(72) (2015) Досвід лікування хворих на тяжку черепно-мозкову травму, ускладнену тяжким сепсисом, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні Анотація   PDF
О. В. Олійник, О. В. Ємяшев, Н. І. Красiй, А. Шлiфiрчик
 
№ 2(79) (2017) Досвід проведення відеоларингоскопії при інтубації трахеї за екстреними показаннями в практиці лікаря-анестезіолога Анотація   PDF
Н. В. Матолінець, Ю. О. Яськів, М. В. Шпитко
 
№ 4(89) (2019) ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ РЕГІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПРИ АМПУТАЦІЯХ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ НА РІВНІ СТЕГНА У ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ Анотація   PDF (Русский)
Н. А. Мамай, С. М. Войтенко, С. В. Тертишний, Д. О. Тимчишин
 
№ 3(60) (2012) Досвід роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Вроцлавскої медичної академії (Польща) Подробиці   PDF
О. В. Олійник
 
№ 2(56) (2011) Дослідження прозапальних та протизапальних цитокінів у новонароджених з транспозицією магістральних судин при застосуванні автологічної пуповинної крові Анотація   PDF
В. А. Жовнір
 
№ 4(89) (2019) ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПЕЙЗАЖУ ТА АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ВАІТ Анотація   PDF
О. І. Костів, О. В. Ємяшев, С. Я. Костів
 
№ 4(57) (2011) Економічна оцінка застосування левосимендану при лікуванні новонароджених з вродженими вадами серця після радикальної корекції Анотація   PDF
В. А. Жовнір
 
№ 2(75) (2016) Експерементальне обгрунтування мультимодальної аналгезiї до лiкування гiперальгезiї Анотація   PDF
Д. В. Дмитрiєв, Н. І. Волощук, Ю. Ю. Кобеляцький, I. В. Таран
 
№ 4(81) (2017) Електрофізіологічний метод діагностики печінкової енцефалопатії у хворих із панкреатитом Анотація   PDF (Русский)
О. Ю. Сорокiна, Л. С. Бєлих, О. М. Панін, Е. В. Нікітіна
 
№ 4(57) (2011) Етіологічна структура катетер-асоційованих інфекцій сечових шляхів у пацієнтів відділення інтенсивної терапії дитячої клініки Анотація   PDF
Я. М. Підгірний, З. Т. Садова-Чуба
 
№ 3(68) (2014) Ефективнiсть iнфузiйної терапiї препаратом Гекотон в клiницi ургентної абдомiнальної хiрургiї Анотація   PDF (Русский)
О. М. Клiгуненко, О. В. Кравець
 
№ 2(75) (2016) Ефективнiсть алгоритму забезпечення прохiдностi дихальних шляхiв у хворих з флегмоною шиї Анотація   PDF
В. Ю. Артеменко, О. О. Буднюк
 
№ 2(83) (2018) Ефективнiсть методiв пiсляоперацiйної корекцiї метаболiчного гомеостазу у пацiєнтiв iз гострим перитонiтом Анотація   PDF (Русский)
О. Ю Сорокiна, О. М. Панiн, О. П. Страх
 
№ 2(71) (2015) Ефективність відеоларингоскопа Flaplight для інтубації трахеї у вагітних Анотація   PDF
В. А. Ціома, О. О. Буднюк
 
№ 1(82) (2018) Ефективність методів періопераційної знеболювання хворих з опіками Анотація   PDF (Русский)
О. Ю. Сорокiна, Т. О. Буряк, Д. П. Лещев
 
126 - 150 з 346 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>