Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(87) (2019) Обмін цинку, регуляція антиоксидантного захисту та їх корекція у хворих з гострою церебральною недостатністю Анотація   PDF
П. С. Терів, Д. А. Шкурупій
 
№ 1(82) (2018) Обмінні порушення та їх корекція у хворих з інфікованими несправжніми суглобами великогомілкової кістки Анотація   PDF (Русский)
А. К. Рушай, В. В. Скиба, А. Р. Бебих, Н. А. Борзих, С. О. Тарасенко
 
№ 4(85) (2018) Обмеження рухомості спини у постраждалих з травмами Анотація   PDF
P. E. Fischer, D. G. Perina, T. R. Delbridge, M. E. Fallat, J. P. Salomone, J. Dodd, E. M. Bulger, M. L. Gestring
 
№ 3(72) (2015) Обґрунтування застосування ксенодермоімплантатів для профілактики неспроможності кишечних швів та анастомозів в онкохворих у критичному стані Анотація   PDF
А. І. Суходоля, С. А. Назарчук, Д. В. Дмитрiєв
 
№ 4(69) (2014) Опiоїд-iндукована гiпералгезiя пiд час пiсляоперацiйного знеболювання у дiтей з онкологiчною патологiєю Анотація   PDF
Д. В. Дмитрiєв
 
№ 2(67) (2014) Опанування навичок з надання першої долiкарської допомоги як обов'язковий елемент пiдготовки майбутнiх провiзорiв Анотація   PDF
С. О. Дубров, О. Ю. Лисенко
 
№ 3(60) (2012) Оптимізація анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину Анотація   PDF
Є. В. Гріжимальський
 
№ 3(64) (2013) Оптимізація седації шляхом використання α -2 -агоністу адренергічних рецепторів дексмедетомідину у хворих з критичними станами, спричиненими зловживанням алкоголю Анотація   PDF
Ф. С. Глумчер, О. В. Стрепетова, М. В. Перебийнiс, Є. В. Дьомін
 
№ 2(63) (2013) Орієнтація мети навчання лікарів-інтернів Анотація   PDF (Русский)
В. І. Черній, Т. П. Кабанько, Г. I. Єрмілов, Г. Ю. Агафонова
 
№ 1(78) (2017) Організація роботи стаціонарного закладу охорони здоров’я щодо обігу препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів Подробиці   PDF
Олена Коваль
 
№ 3(64) (2013) Организація системи екстреної токсикологічної допомоги в Україні Анотація   PDF (Русский)
Б. С. Шейман, М. Г. Проданчук, Н. О. Волошина
 
№ 1(58) (2012) Органопротективність регионарної анестезії та антиноцицептивного внутрішьовенного наркозу Анотація   PDF (Русский)
Л. М. Смирнова
 
№ 4(57) (2011) Оригінальна модель внутрішньочерепної гіпертензії пухлинної природи у лабораторних тварин Анотація   PDF (Русский)
В. І. Черній, A. М. Колеснiков, О. В. Гайдарова, Г. С. Хайліуліна, С. О. Худолій, Т. А. Мустафін
 
№ 4(69) (2014) Особливостi анестезiї у дiтей з органiчною патологiєю ЦНС Анотація   PDF
В. В. Скляр, В. І. Снiсарь
 
№ 4(73) (2015) Особливостi змiн ехокардiографiчних параметрiв при iшемiчнiй хворобi серця на тлi застосування епiдуральної анестезiї з рiзними мiсцевими анестетиками Анотація   PDF
Ю. О. Свiтлик, Я. М. Підгірний, М. О. Гарбар, Г. В. Свiтлик
 
№ 1(70) (2015) Особливостi нутрiтивного забезпечення пацiєнтiв з захворюваннями печiнки Анотація   PDF
С. О. Дубров
 
№ 1(70) (2015) Особливостi перебiгу пiсляоперацiйного перiоду у травматологiчних пацiєнтiв молодого вiку залежно вiд методу анестезiологiчного забезпечення Анотація   PDF
М. А. Георгіянц, М. В. Маркова, Н. М. Богуславська, Д. П. Богуславський
 
№ 1(58) (2012) Особливості інтенсивної терапії у хворих з гематологічною патологією Анотація   PDF
А. В. Старіков
 
№ 2(56) (2011) Особливості інтенсивної терапії хворих після операцій коронарного шунтування з урахуванням ризику виникнення суправентрикулярних аритмій Анотація   PDF
К. М. Данилевська, А. В. Руденко
 
№ 3(76) (2016) Особливості нутрітивної підтримки у септичних хворих. клінічне спостереження Анотація   PDF
О. В. Сергійчук, А. В. Мошенська
 
№ 2(79) (2017) Особливості поопераційного знеболювання після великих хірургічних втручань у дітей Анотація   PDF (English)
М. Ю. Курочкін, А. Г. Давидова, Б. В. Михайлов, В. М. Капуста, С. А. Капустін, І. О. Буйний, М. О. Макарова, О. І. Риженко
 
№ 4(85) (2018) Особливості респіраторної підтримки методом неінвазивної вентиляції у періоді новонародженості: міжнародний досвід Анотація   PDF
А. В. Болонська
 
№ 1(66) (2014) Останнi рекомендацiї щодо застосування розчинiв гiдроксиетилкрохмалю. Огляд сучасної лiтератури Анотація   PDF (Русский)
Ф. С. Глумчер, А. М. Сем'янкiв, О. В. Стрепетова
 
№ 1(70) (2015) Оцiнка адекватностi анестезiї та частоти виникнення синдрому постнаркозного збудження при аденотомiї у дiтей Анотація   PDF
М. Б. Пушкар, М. А. Георгіянц
 
№ 1(74) (2016) Оцінка безпеки використання 6% збалансованого розчину гідроксиетилкрохмалю 130/0,42 у доношених новонароджених з важкою гіпоксично-ішемічною енцефалопатією Анотація   PDF
Д. М. Сурков, О. Г. Капустіна
 
201 - 225 з 327 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>