Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 3(72) (2015) Варіабельність серцевого ритму за різних видів регіонарної анестезії передньої черевної стінки у дітей Анотація  PDF
А. А. Альбокрiнов, У. А. Фесенко
 
№ 4(69) (2014) Стан гемодинамiчних показникiв та оцiнка рiвня болю у пацiєнтiв молодого вiку при операцiях металоостеосинтезу в умовах рiзних видiв анестезiї Анотація  PDF
М. А. Георгіянц, Н. М. Богуславська
 
№ 1(66) (2014) Анестезiологiя в торакальнiй хiрургiї: екскурс в iсторiю Анотація  PDF
С. О. Дубров, В. В. Модинець, Г. Г. Суслов
 
№ 1(70) (2015) Аналiз гемодинамiчного профiлю дiтей на тлi рiзних видiв блокад передньої черевної стiнки Анотація  PDF
А. А. Альбокрiнов
 
№ 1(74) (2016) Вимiр концентрацiї iнгаляцiйного анестетика севофлуран у повiтрi операцiйної пiд час операцiї Анотація  PDF
А. П. Мазур, І. І. Лісний, С. П. Кисель
 
№ 1(70) (2015) Оцiнка адекватностi анестезiї та частоти виникнення синдрому постнаркозного збудження при аденотомiї у дiтей Анотація  PDF
М. Б. Пушкар, М. А. Георгіянц
 
№ 2(71) (2015) Динаміка рівня прозапальних цитокінів у крові породіль після кесаревого розтину при тотальній внутрішньовенній анестезії Анотація
О. О. Волков
 
№ 1(70) (2015) Особливостi перебiгу пiсляоперацiйного перiоду у травматологiчних пацiєнтiв молодого вiку залежно вiд методу анестезiологiчного забезпечення Анотація  PDF
М. А. Георгіянц, М. В. Маркова, Н. М. Богуславська, Д. П. Богуславський
 
№ 2(67) (2014) Застосування мультимодальної анальгезiї в перiоперацiйний перiод при великих резекцiях печiнки в онкохiрургiї Анотація
В. І. Черній, А. Н. Нестеренко, Е. А. Колганова, К. Н. Олейников, Р. В. Ищенко
 
№ 3(68) (2014) Перiоперацiйна динамiка показникiв центрального та церебрального кровообiгу i метаболiзму у дiтей з набутою гiдроцефалiєю Анотація  PDF
В. В. Скляр, В. І. Снiсарь, Д. М. Сурков
 
№ 1(70) (2015) Загальна анестезія кесарева розтину: чи можливе поліпшення когнітивних функцій породіль? Анотація
О. О. Волков
 
№ 2(71) (2015) Вплив різних способів загальної анестезії на варіабельність ритму серця при аденотомії у дітей з різними типами автономної нервової регуляції Анотація  PDF
М. Б. Пушкар
 
№ 1(66) (2014) Вибiр препаратiв для знеболювання у вагiтних Анотація  PDF
У. А. Фесенко
 
№ 1(66) (2014) Аналiз гемодинамiчного профiлю у хворих з хронiчною критичною iшемiєю нижнiх кiнцiвок за рiзних видiв перiоперацiйного знеболювання Анотація  PDF
В. М. Панов, У. А. Фесенко
 
№ 3(72) (2015) Застосування блокади крило-піднебінного вузла для лікування після пункційного головного болю Анотація  PDF
О. М. Настенко, Л. Г. Назаренко, В. С. Фесенко
 
№ 4(69) (2014) Особливостi анестезiї у дiтей з органiчною патологiєю ЦНС Анотація  PDF
В. В. Скляр, В. І. Снiсарь
 
№ 4(73) (2015) Причини тяжкої iнтубацiї трахеї у хворих з флегмоною шиї Анотація  PDF
В. Ю. Артеменко, О. О. Буднюк
 
№ 2(67) (2014) Брадикардiя пiд час спiнальної анестезiї Анотація
В. С. Фесенко
 
№ 1(70) (2015) Вплив синтетичних колоїдних розчинів на гемодинаміку при проведенні спинномозкової анестезії для знеболювання кесаревого розтину Анотація
А. А. Падалко, А. О. Жежер
 
№ 2(71) (2015) Ступінь пригнічення симпатичної активності місцевим анестетиками при епідуральній анестезії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця Анотація  PDF
Ю. О. Свiтлик
 
№ 1(66) (2014) Кардiо-метаболiчна адаптацiя в умовах рiзних варiантiв загальної анестезiї у хворих з iшемiчною хворобою серця Анотація  PDF
В. Й. Лисенко, Є. О. Карпенко, А. Л. Ляшок
 
№ 2(75) (2016) Пiсляпункцiйна цефалгiя: запобiгання Анотація  PDF
В. С. Фесенко
 
№ 3(72) (2015) Амбулаторні анестезії при стоматологічних маніпуляціях у дітей Анотація  PDF
Г. М. Солонько, В. А. Пайкуш
 
№ 2(83) (2018) Спiнальна анестезiя при оперативних втручаннях на хребтi у положеннi на животi Анотація  PDF
М. В. Лизогуб, М. А. Георгiянц
 
№ 2(83) (2018) Профiлактика iнтраневрального введення анестетика за допомогою шприца великого об’єму Анотація  PDF
А. А. Альбокрiнов, У. А. Фесенко, В. М. Перова-Шаронова, Р. Р. Волощук, Д. Б. Куриляк
 
1 - 25 з 26 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо