[1]
Бабич, В.П., Кучин, Ю.Л., Бєлка, К.Ю. і Мартищенко, К.Д. 2017. Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій: роль адьювантів з позицій доказової медицини. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 1(78) (Трав 2017), 31–35. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(78).2017.103213.