[1]
Закотянський, О.П. 2012. Оцінка впливу еферентних методів лікування на показники ендотоксикозу та функціонального стану печінки у хворих з печінковою дисфункцією як компонентом синдрому поліорганної недостатності. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 1(58) (Лют 2012), 13–18. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(58).2012.108333.