[1]
Чепкий, Л.П., Чернишов, В.І. і Мінов, С.В. 2012. Роль інфузійної терапії в профілактиці поліорганної недостатності. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 1(58) (Лют 2012), 28–35. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(58).2012.108372.