[1]
Мазур, А.П., Винниченко, О.В., Бубало, О.Ф. і Смирнова, Л.М. 2018. Визначення оптимального рівня пткв у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапаротомних баріатричних операцій. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 1(82) (Січ 2018), 57–60. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(82).2018.121965.