[1]
Бєлка, К.Ю., Глумчер, Ф.С., Кучин, Ю.Л., Мухоморов, А.Є. і Перебийнiс М.В. 2015. Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 4(73) (Груд 2015), 5–12. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(73).2015.84129.