[1]
Свiтлик Ю.О., Підгірний, Я.М., Гарбар, М.О. і Свiтлик Г.В. 2015. Особливостi змiн ехокардiографiчних параметрiв при iшемiчнiй хворобi серця на тлi застосування епiдуральної анестезiї з рiзними мiсцевими анестетиками. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 4(73) (Груд 2015), 25–33. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(73).2015.84231.