[1]
Георгіянц, М.А. і Богуславська, Н.М. 2014. Стан гемодинамiчних показникiв та оцiнка рiвня болю у пацiєнтiв молодого вiку при операцiях металоостеосинтезу в умовах рiзних видiв анестезiї. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 4(69) (Груд 2014), 29–34. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(69).2014.84400.