[1]
Смирнова, Л.М. 2014. Нутритивна пiдтримка та вибiр її тактики у пацiєнтiв з ускладненою та обтяженою операцiйною травмою. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 4(69) (Груд 2014), 58–66. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(69).2014.84620.