[1]
Пилипенко, М.М., Рибiнкiна I. і Шлапак, І.П. 2014. Перший досвiд впровадження британського варiанта екзамену за системою OSCE наприкiнцi дворiчної iнтернатури. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 3(68) (Жов 2014), 5–14. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(68).2014.84691.