[1]
Покришень, Д.О., Павлик, Б.І. і Дубров, С.О. 2015. Визначення CO<sub>2</sub>-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях?. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 1(70) (Бер 2015), 48–52. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(70).2015.85178.