[1]
Горобейко, М.Б. 2014. Комбiнована фiбринолiтична терапiя за критичної iшемiї у хворих iз синдромом дiабетичної стопи. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 1(66) (Бер 2014), 53–60. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(66).2014.85597.