(1)
Бабич, В. П.; Кучин, Ю. Л.; Бєлка, К. Ю.; Мартищенко, К. Д. Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій: роль адьювантів з позицій доказової медицини. Pain, anaesth. & int. care 2017, 31-35.