(1)
Лісний, І. І.; Черній, В. І.; Літвінчук, Н. П.; Бєлка, К. Ю. Вплив методів аналгезії та седації на частоту розвитку посттравматичної стресорної реакції у хірургічних хворих, які перебували на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Pain, anaesth. & int. care 2012, 60-65.