(1)
Закотянський, О. П. Оцінка впливу еферентних методів лікування на показники ендотоксикозу та функціонального стану печінки у хворих з печінковою дисфункцією як компонентом синдрому поліорганної недостатності. Pain, anaesth. & int. care 2012, 13-18.