(1)
Чепкий, Л. П.; Чернишов, В. І.; Мінов, С. В. Роль інфузійної терапії в профілактиці поліорганної недостатності. Pain, anaesth. & int. care 2012, 28-35.