(1)
Бездетко, Н. В.; Глумчер, Ф. С.; Дубров, С. О. Клініко-економічний аналіз застосування тієнаму в терапії нозокоміальної пневмонії. Pain, anaesth. & int. care 2011, 57-64.