(1)
Георгіянц, М. А.; Жовнір, В. А.; Корсунов, В. А.; Дмитрiєв Д. В.; Постернак Г. I.; Снiсарь В. І.; Щуровська, І. П. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та інтенсивної терапії Cептичий шок у дітей (проект). Pain, anaesth. & int. care 2017, 11-24.