(1)
Танцюра, Л. Д. Нейропротекція в новонароджених. Огляд сучасних доказів. Pain, anaesth. & int. care 2017, 29-36.