(1)
Черній, В. І.; Євсєєва, В. В. Перспективи застосування протоколів Eras у бариатричній хірургії. Pain, anaesth. & int. care 2018, 29-34.